Ferm CDM1044 Manual de usuario

Marca
Ferm
Modelo
CDM1044
Escribe
Manual de usuario
DESTORNILLADOR SIN CABLES
LOS NÚMEROS INDICADOS EN EL TEXTO
SIGUIENTE CORRESPONDEN A LAS
ILUSTRACIONES DE LA PÁGINA 2
INTRODUCCIÓN
Este destornillador está destinado a apretar y aflojar
tornillos y tuercas. Tiene un dispositivo para ajustar el
par de torsión e interrumpir la rotación.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS
Fig. A
1. Eje conductor hexagonal
2. Anillo de ajuste del par de torsión
3. Conmutador inversor de marcha
4. Portabrocas de sujeción rápida
5. Interruptor de desconexión de batería
6. Batería con diodo indicador de carga de color rojo
7. Anillo
8. Accesorios
CONTENIDO DEL PAQUETE
1 Destornillador inalámbrico
1 Cargador
2 Baterías
1 Portabrocas de sujeción rápida (máx. 6 mm.)
1 Portabrocas magnético
1 Broca para enchufe
44 Accesorios
1 Manual de instrucciones
1 Instrucciones de seguridad
1 Tarjeta de garantía
Revise la máquina, las piezas sueltas y los accesorios para
comprobar que no han sufrido daños durante el
transporte.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
En estas instrucciones de uso se emplean los siguientes
símbolos:
Conforme a los estándares europeos CE aplicables
en materia de seguridad.
Herramienta de tipo II – Doble aislamiento – No
requiere enchufe con conexión a tierra.
Indica peligro de accidente, de muerte o riesgo de
provocar averías en el aparato en caso de no seguir
las instrucciones de este manual.
Indica el peligro de sufrir descargas eléctricas.
Lea las instrucciones atentamente
Uso únicamente en interiores
Recicle siempre las baterías
Nunca tire el paquete de baterías al agua o al
fuego, ya que podría explotar
En caso de avería, el transformador no es peligroso
Protector térmico
Cualquier aparato eléctrico o electrónico
desechado y/o defectuoso tiene que depositarse en
los lugares apropiados para ello.
Antes de usar la máquina lea atentamente este manual.
Asegúrese de que sabe cómo funciona la máquina y
cómo trabajar con ella. Mantenga la máquina de acuerdo
con las instrucciones para asegurarse de que funciona
correctamente. Guarde este manual y la documentación
que lo acompaña junto a la máquina.
SEGURIDAD ELÉCTRICA
Compruebe que el voltaje de la red eléctrica es el
mismo que el voltaje de entrada del adaptador de
recarga.
El adaptador de recarga tiene doble aislamiento
según la Norma EN-60335, por lo que no es
necesario un cable a tierra.
INSTRUCCIONES ADICIONALES DE
SEGURIDAD
Si entra en contacto con el ácido de la batería, lávese
inmediatamente con agua las partes afectadas. Si el
ácido ha entrado en contacto con los ojos, aclárelos
inmediatamente con agua y procúrese atención
médica tan pronto como sea posible.
1. Antes de usar el bloque acumulador y el cargador de
batería asegúrese de que ha leído y entendido las
instrucciones de funcionamiento y la información
sobre seguridad.
2. Utilice el bloque acumulador sólo con el cargador de
batería que se suministra; el uso de otros cargadores
puede ser peligroso.
Voltaje | 4.8 V
---
Adaptador de recarga de voltaje | 230 V
Frecuencia | 50 Hz
Capacidad de la batería | 1.3 Ah
Tiempo de recarga | 3-5 horas
Número de par | 5
Velocidad sin carga | 190/min
Peso (con la batería) | 0.67 kg
Valor de vibración | 0.48 m/s
2
Ferm 15
Pritisnite gumba za sprostitev (5) in odstranite
akumulatorsko baterijo s spodnje ploskve orodja.
DOBA UPORABE AKUMULATORSKE
BATERIJE
Doba uporabe akumulatorske baterije je omejena. Če se
čas uporabe napolnjene akumulatorske baterije občutno
skrajša, kupite novo.
Ob neredni uporabi orodja akumulatorsko baterijo
polnite vsaj enkrat na vsakih šest mesecev, in tako
zagotovite najboljši rezultat.
Če akumulatorsko baterijo uporabljate v izjemno vročih
oz. mrzlih okoliščinah, se kapaciteta na posamezno
polnjenje manjša.
DELOVANJE
Vedno upoštevajte varnostna navodila in
sledite zadevnim predpisom.
Orodje vedno držite v močnem prijemu in pritiskajte
vijačnik z enakomernim pritiskom v delovni kos. Orodja
ne preobremenjujte.
Uporabljajte le vijačne nastavke, ki ne kažejo znakov
obrabe. Obrabljeni vijačni nastavki negativno vplivajo na
učinkovitost orodja.
NASTAVITI NAVOR
Slika E
Orodje ima na voljo več različnih stopenj nastavitev
navora, s katerimi lahko enostavneje določite silo u
vijanja in izvijanja vijakov.
Regulirni obroč za nastavitev navora (2) postavite na
ustrezno stopnjo navora.
Po možnosti izberite najnižjo pozicijo navora, ki
spodbudi premikanje vijaka. Višjo pozicijo navora
nastavite, če motor zdrsava.
Če se akumulatorska baterije izprazni, motor ne
skoči v položaj 4 oz. 5. Ponovno napolnite
akumulatorsko baterijo.
UVIJATI IN IZVIJATI VIJAKE
Za pritrditev vijakov pritisnite zgornjo polovico
smernega stikala navzdol (R)(slika A. 3).
Za sprostitev vijakov pritisnite spodnjo polovico
smernega stikala navzgor (L)(slika A. 3).
POLNITI AKUMULATORSKO
BATERIJO
Priložena akumulatorska baterija ni napolnjena v
celoti in tako ni pripravljena za delo.
Polnilnik uporabljajte le v temperaturnih pogojih od
+10 do +40°C.
Polnilnik uporabljajte le v suhih prostorih.
POLNITI
Odstranite baterijo iz orodja
Vtikač adapterja za polnjenje vtaknite v baterijo (v
bližini rdeče LED diode)
Vtikač adapterja za napajanje vtaknite v (stensko)
vtičnico
Baterija se prične polniti, ko zagori rdeča LED dioda
Če se akumulatorska baterija popolnoma izprazni oz.
dolgo ni v uporabi, traja ponovno polnjenje približno
24 ur. Polnjenje v normalnih okoliščinah traja
približno 5 ur.
Po končanem polnjenju akumulatorsko baterijo
namestite na orodje.
VZDRŽEVANJE
Pred začetkom vzdrževalnih del na motorju se
najprej prepričajte, da orodje ni vklopljeno.
Ferm orodje je izdelano za dolgo dobo uporabe ob
minimalnem vzdrževanju. Neprekinjeno pravilno
delovanje je odvisno od pravilne nege orodja in rednega
čiščenja.
ČIŠČENJE
Odprtine za zračenje na orodju je potrebno čistiti in tako
preprečiti pregrevanje motorja. Redno čistite ohišje
orodja, in sicer z mehko krpo, po možnosti po vsaki
končani uporabi. Odprtine za zračenje ne smejo biti
onesnažene s prahom in drugo umazanijo.
Trdovratno umazanijo odstranite z mehko krpo,
navlaženo z milnico. Uporaba topil, kot so bencin,
alkohol, amoniakove raztopine itd., ni dovoljena. Takšna
topila lahko poškodujejo dele orodja iz umetnih mas.
PODMAZOVANJE
Orodja ni potrebno dodatno podmazovati.
NAPAKE
Če pride do napake, torej obrabe posameznega
elementa, se obrnite na pooblaščeni Ferm servis, ki je
naveden na garancijskem listu. Na zadnji strani teh
navodil za uporabo je slika, ki nazorno opredeli
dobavljive nadomestne dele.
OKOLJE
Orodje je dostavljeno v močni embalaži, kar preprečuje
poškodbe med transportom. Večina embalažnega
materiala se lahko reciklira. Odnesite ga v ustrezne
centre za recikliranje. Neuporabno orodje odnesite k
lokalnemu Ferm zastopniku, kjer ga bodo zavrgli na
način, ki ne škoduje okolju. Ni-Cd akumulatorji se
reciklirajo. Akumulatorje torej odnesite na mesta za
odlaganje kemičnih odpadkov oz. v lokalni center za
recikliranje. Zbrani akumulatorji se bodo reciklirali oz.
zavrgli na način, ki ne škoduje okolju.
42 Ferm
Označuje nevarnost poškodb, smrti ali materialnih
škod na napravi in predmetih zaradi
neupoštevanja navodil, ki so zajeta v tem
priročniku.
Označuje nevarnost električnega udara.
Natančno preberite navodila
Služi le za uporabo v notranjih prostorih.
Baterije vedno uporabljajte za reciklažo.
Baterij ne mečite v ogenj.
V primeru okvare transformator ni nevaren.
Toplotna zaščita.
Poškodovano ali neuporabno električno napravo
odnesite na mesto, pristojno za reciklažo
tovrstnega materiala.
Pred začetkom del z orodjem pozorno preberite
navodila za uporabo. Natančno se seznanite z
delovanjem, in tako zagotovite učinkovito uporabo.
Orodje vzdržujte v skladu z navodili in tako omogočite
dolgotrajno in uspešno delovanje. Navodila za uporabo
in priloženo dokumentacijo hranite skupaj z orodjem.
ELEKTRIČNA VARNOST
Vedno preverite, če omrežna napetost
ustreza vhodni vrednosti usmernika za
polnjenje.
Usmernik za polnjenje je dvojno izoliran, ustrezno
s standardom EN-60335; ozemljitev zato ni
potrebna.
DODATNA VARNOSTNA NAVODILA
Če pridete v stik s kislino iz akumulatorske baterije,
izpostavljene dele nemudoma sperite z vodo. Če
kislina pride v oči, jih sperite z vodo in poiščite
zdravniško pomoč.
1. Pred uporabo akumulatorske baterije in polnilnika
pozorno preberite navodila za uporabo in varnostna
navodila. Pred začetkom del se morate sezna
niti in razumeti vse točke iz omenjenih prilog.
2. Akumulatorsko baterijo uporabljajte le s priloženim
polnilnikom – uporaba drugih polnilnikov je tvegana.
3. Polnilnik, akumulatorsko baterijo in električno
orodje zaščitite pred vlago, na primer, pred dežjem,
snegom.
4. Pred uporabo polnilnika najprej preverite, ali so
povezave vseh vodnikov pravilno vzpostavljene.
5. Če je katerakoli žica na polnilniku poškodovana, jo
pred uporabo orodja obvezno zamenjajte.
6. Če polnilnika ne uporabljate, omrežni vtič izvlecite iz
vtičnice. Vtiča ne izvlecite z natezanjem priključne
vrvice.
7. Če se polnilnik pokvari oz. se pojavijo druge teh
nične težave, ga pred nadaljnjo uporabo nesite v
popravilo na pooblaščeni servis. Poškodovane
dele je treba zamenjati.
8. Pri delu z akumulatorsko baterijo bodite zelo
previdni. Pazite, da vam ne pade oz. da z njo ne trčite
ob druge predmete.
9. Polnilnika oz. akumulatorske baterije nikoli ne
poskušajte popraviti sami, saj je to izjemno nevarno.
Popravila naj vedno opravi pooblaščeni servis.
10. Pred vsakim čiščenjem oz. vzdrževanjem polnilnik
izklopite.
11. Akumulatorsko baterijo ne polnite pri temperaturah
pod 10ľC oz. nad 40 ľC.
12. Akumulatorska baterija ne sme biti v kratkem stiku.
Če je naprava v kratkem stiku, se jakost
električnega toka poveča. To lahko povzroči
pregrevanje, požar oz. tudi eksplozijo, torej poškodbe orodja
ter nevarnost za operaterja.
Kako se temu izogniti:
1. Na pola akumulatorske baterije ne vežite nobenih žic.
2. Prepričajte se, da v odprtino akumulatorske baterije
niso ujeti kakršnikoli kovinski delčki (žebljički,
kovanci, papirne sponke).
3. Akumulatorske baterije ne izpostavljajte vodi oz. dežju.
14. Če se akumulatorska baterija pokvari oz. se ne
polni, jo primerno zavrzite.
15. Akumulatorske baterije nikoli ne odvrzite v vodo oz.
ogenj - možnost eksplozije.
16. Pri vrtanju in vijačenju v steno, tla in podobno, lahko
zadenete ob električno napeljavo. Zato orodje
vedno držite le za plastično držalo in tako preprečite
električni šok. Orodja nikoli ne držite za pritezalnik
oz. katerikoli drugi kovinski del.
MONTAŽA PRIBORA
VSTAVLJANJE IN ODSTRANJEVANJE
NASTAVKOV
Sliki C & D
Če je obroč nameščen, je vijačne nastavke možno zlahka
vtakniti v šestrobno pogonsko gred:
Vijačne nastavke je možno namestiti neposredno na
orodje oziroma na podaljševalni nastavek
Votli nastavek se namesti s pomočjo manjšega
nastavka (šestrobnega)
Če boste uporabljali manjše svedre (maks. 6 mm), obroč
zamenjajte s hitrovpenjalno glavo.
NAMESTITI IN ODSTRANITI
AKUMULATORSKO BATERIJO
Slika D
Akumulatorsko baterijo (6) namestite na spodnjo
ploskev orodja, kot kaže slika. Akumulatorsko
baterijo pritisnite in držite, dokler se ne zaskoči.
Ferm 41
3. Mantenga el bloque acumulador, la herramienta y el
cargador de batería secos y alejados de la humedad.
4. Antes de usar el cargador de batería, compruebe que
todos los cables estén conectados correctamente.
5. Si alguno de los cables del cargador está en mal
estado, no lo use hasta haberlo sustituido.
6. El cargador no debe estar conectado cuando no se
utiliza. Para desenchufarlo, no tire del cable.
7. Si el cargador presenta algún tipo de problema
técnico, llévelo a un distribuidor homologado para
que sea revisado antes de volver a usarlo. Todas las
piezas dañadas pueden sustituirse.
8. Cuando manipule el bloque acumulador tenga
cuidado de no dejarlo caer ni golpearlo contra otros
objetos.
9. Nunca trate de reparar el cargador de batería o el
bloque acumulador usted mismo, pues puede ser
sumamente peligroso. Todas las reparaciones deben
ser realizadas por un distribuidor homologado.
10. Desenchufe siempre el cargador antes de limpiarlo o
de realizar cualquier otra operación de manteni-
miento.
11. No trate de cargar el bloque acumulador cuando la
temperatura sea inferior a 10 grados centígrados o
superior a 40 grados centígrados.
12. El bloque acumulador no debe estar en
cortocircuito.
Cuando el aparato está en cortocircuito, aumenta
la intensidad de la corriente eléctrica. Por esta
razón, el aparato puede recalentarse, inflamarse o incluso
explotar, causando daños y poniendo en peligro a la persona
que realiza la operación.
Para evitarlo:
En primer lugar, no conecte ningún cable a los polos
del bloque acumulador;
Asegúrese de que ningún objeto metálico (clavos,
monedas, clips) quede atrapado en la abertura del
bloque acumulador;
No exponga el bloque acumulador al agua o a la
lluvia.
14. Si el bloque acumulador está roto o ya no puede ser
recargado, deberá eliminarse de modo adecuado.
15. Nunca arroje el bloque acumulador al agua o al fuego,
ya que puede explotar.
16. Cuando taladre o atornille paredes, suelos, etc. tenga
presente que puede haber líneas eléctricas ocultas.
Sostenga la herramienta por la empuñadura de
plástico para evitar descargas eléctricas. Nunca
sostenga la herramienta por el mandril u otras piezas
metálicas.
MONTAJE DE LOS ACCESORIOS
INSERTAR Y QUITAR LAS BROCAS
Fig. C & D
Es fácil colocar las brocas dentro del eje conductor
hexagonal cuando el anillo está montado.
Las brocas se pueden colocar directamente en la
herramienta o en la alargadera.
Los enchufes pueden colocarse con ayuda de un
pequeño adaptador (cuadrado-hexagonal).
Cambie el anillo con el portabrocas de sujeción rápida
para utilizar brocas pequeñas (máx. 6 mm).
PARA INTRODUCIR Y SACAR LA BATERÍA
Fig. D
Coloque la batería (6) en el fondo de la herramienta,
como se muestra en la figura. Empuje la batería hasta
que se coloque en su lugar.
Pulse el botón de liberación (5) para extraer la
batería de la parte inferior de la herramienta.
VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA
La vida útil de la batería es limitada. Si la duración de una
batería cargada disminuye considerablemente, deberá
adquirirse otra nueva. Si la herramienta se usa con
regularidad, cargue la batería al menos una vez cada seis
meses para obtener un resultado óptimo. Cuando la
batería se usa en condiciones de calor o frío extremos, la
capacidad será menor por cada carga.
FUNCIONAMIENTO
Cumpla siempre las instrucciones de
seguridad y las normativas vigentes.
Sujete firmemente la máquina y empuje la broca con una
presión uniforme contra la pieza que se trabaja. No
fuerce la máquina. Use sólo brocas que no muestren
señales de desgaste. Las brocas gastadas tienen un efecto
negativo sobre la eficacia de la máquina.
AJUSTE DEL PAR DE TORSIÓN
Fig. E
La máquina tiene diferentes ajustes del par de torsión
mediante los cuales puede determinarse la fuerza para
apretar o aflojar los tornillos.
Coloque el anillo de ajuste del par de torsión (2) en la
posición requerida.
Seleccione preferentemente el ajuste más bajo
posible para mover el tornillo. Cuando el motor
patine, seleccione un par de torsión más alto.
Si la batería se descarga, el motor no actuará en la
posición 4 o 5. Recargue la batería.
PARA APRETAR Y AFLOJAR TORNILLOS
Para apretar tornillos, empuje hacia abajo la mitad
superior del interruptor de sentido de giro (R)(Fig.
A. 3).
Para aflojar tornillos, empuje hacia arriba la mitad
inferior del interruptor de sentido de giro (L)(Fig. A. 3).
RECARGA DE LAS BATERÍAS
La batería que se entrega con la máquina no está a
plena carga.
Use sólo el cargador de batería a temperaturas
comprendidas entre +10 y +40 grados Celsius.
Use sólo el cargador de batería en habitaciones secas.
RECARGA
Quite la batería de la herramienta.
Coloque el enchufe adaptador del cargador en la
batería (cerca del diodo rojo).
16 Ferm
Conecte el adaptador de la red eléctrica en el
enchufe (de pared).
Cuando el proceso de carga comienza, el diodo rojo
se enciende.
Si la batería está completamente descargada o no se
ha usado durante un periodo prolongado de tiempo,
tardará unas 24 horas en cargarse completamente.
Normalmente tarda cerca de 5 horas.
Una vez cargada, coloque la batería en la
herramienta.
MANTENIMIENTO
Asegúrese de que la máquina no está bajo tensión
cuando realice trabajos de mantenimiento en el
motor.
Las máquinas Ferm han sido diseñadas para funcionar
durante periodos prolongados de tiempo con un
mínimo de mantenimiento. El funcionamiento
continuado satisfactorio depende de que el cuidado y la
limpieza de la máquina sean los adecuados.
LIMPIEZA
Mantenga limpias las ranuras de ventilación de la
máquina para evitar el recalentamiento del motor.
Limpie regularmente la carcasa de la máquina con un
trapo suave, preferentemente después de cada
utilización. Mantenga las ranuras de ventilación libres de
polvo y suciedad. Si no consigue eliminar la suciedad, use
un trapo suave humedecido con agua jabonosa. Nunca
use disolventes como gasolina, alcohol o solución de
amoníaco, etc. Dichos disolventes pueden dañar las
partes de plástico.
LUBRICACIÓN
La máquina no necesita lubricación adicional.
AVERÍAS
Si se produce una avería, por ej. el desgaste de una pieza,
póngase en contacto con su distribuidor local de Ferm.
Al dorso de este manual encontrará el diagrama de
composición, donde se muestran las piezas que pueden
solicitarse.
MEDIO AMBIENTE
Para evitar que la máquina sufra daños durante el
transporte, se entrega en un embalaje resistente. La
mayor parte de los materiales de embalaje puede
reciclarse. Lleve esos materiales a los lugares de
reciclado apropiados. Lleve las máquinas que ya no desea
conservar a su distribuidor de Ferm local. Allí se
eliminarán de un modo seguro para el medio ambiente.
Las células de batería son reciclables. Llévelos a su
distribuidor local de Ferm o a la estación de reciclaje más
cercana. Las baterías se reciclarán o eliminarán de un
modo seguro para el medio ambiente.
GARANTÍA
Las condiciones de garantía pueden encontrarse en la
tarjeta de garantía que se adjunta por separado.
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que
este producto cumple con las siguientes
normas o documentos normalizados:
EN60745-1, EN60745-2-2, EN55014-1,
EN55014-2, EN60335-1, EN60335-2-29,
EN61000-3-2, EN61000-3-3
según las regulaciones:
98/37/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC
del 01-09-2004
ZWOLLE NL
W. Kamphof
Departamento de calidad
CE
ı
DÉCLARACION DE CONFORMIDAD
(
E
)
Ferm 17
Stroje Ferm byly navrženy tak, aby mohly dlouho pracovat
s minimem údržby. Stálý bezproblémový provoz závisí od
řádné péče o stroj a od pravidelného čištění.
ČIŠTĚNÍ
Ventilační průduchy na stroji musí být volné, aby se
předešlo přehřátí stroje. Pouzdro stroje pravidelně
čistěte měkkým hadrem, nejlépe po každém použití.
Ventilační průduchy nesmí být blokovány prachem a
nečistotami. Pokud nečistoty nelze odstranit, použijte
měkký hadr namočený v mýdlové vodě. Nikdy
nepoužívejte rozpouštědla jako je benzín, alkohol, čpavek
apod. Tyto rozpouštědla mohou poškodit plastový kryt.
MAZÁNÍ
Stroj nevyžaduje žádné další mazání.
ZÁVADY
Když se vyskytne závada, např. po opotřebení některé
součástky, obraťte se prosím na místního prodejce
Ferm. Na zadní straně tohoto návodu je schéma, na
kterém jsou zobrazeny součástky, které lze objednat.
ŽIVOTNĺ PROSTŘEDĺ
Z důvodu ochrany stroje před poškozením během
přepravy se stroj dodává v masivním obalu. Většinu
obalového materiálu lze recyklovat. Odevzdejte tyto
materiály na příslušných recyklačných místech.
Nechtěné stroje odevzdejte místnímu prodejci Ferm.
Zde budou zlikvidovány způsobem bezpečným pro
životní prostředí. Bateriové články jsou recyklovatelné.
Odevzdejte je místnímu prodejci Ferm nebo na místní
recyklační skládku. Odevzdané baterie budou
recyklovány nebo zlikvidovány způsobem bezpečným
pro životní prostředí.
ZÁRUKA
Záruční podmínky naleznete na přiloženém samostat-
ném záručním listu.
Na vlastní odpovědnost vyhlašujeme, že tento
výrobek je ve shodě s následujícími
normami a normovanými dokumenty.
EN60745-1, EN60745-2-2, EN55014-1,
EN55014-2, EN60335-1, EN60335-2-29,
EN61000-3-2, EN61000-3-3
v souladu se směrnicemi.
98/37/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC
dne 01-09-2004
ZWOLLE NL
W. Kamphof
Oddělení kvality
AKUMULATORSKI VIJAČNIK
ŠTEVILKE V NADALJEVANJU USTREZAJO SLIKAM
NA STRANI 2.
UVOD
Ta baterijski vijačnik je namenjen privijanju in odvijanju
vijakov in matic. Opremljen je s pripravo za nastavitev
vrtilnega momenta in za izklop rotacije.
TEHNIČNI PODATKI
SESTAVNI DELI
Slika A
1. Šestrobna pogonska gred
2. Navorni obroč
3. Stikalo za spremembo smeri vrtenja
4. Hitrovpenjalna glava
5. Gumb za odstranitev baterije
6. Baterija z rdečo LED diodo
7. Obroč
8. Pribor
VSEBINA EMBALAŽE
1 Baterijski vijačnik
1 Polnilec
2 Bateriji
1 Hitrovpenjalna glava (maks. 6 mm)
1 Magnetno držalo za vijačne nastavke
1 Adapter za votli nastavek
44 Kosov pribora
1 Navodilo za uporabo
1 Napotki za varnost pri delu
1 Garancijski kartonček
Stroj in dodatke pred prvo uporabo preglejte in se
prepričajte, da med transportom ni prišlo do poškodb.
VARNOSTNA NAVODILA
V navodilih za uporabo so uporabljeni naslednji znaki:
V skladu s temeljnimi varnostnimi standardi in
evropskimi direktivami
Naprava II. razreda – dvojna izolacija – Ne
potrebujete vtikača z ozemljitvijo.
Napetost | 4.8 V
---
Napetost usmernika za polnjenje | 230 V
Frekvenca | 50 Hz
Kapaciteta akumulatorske baterije| 1.3 Ah
Čas polnjenja | 3-5 ur
Število navorov | 5
Hitrost, brez obremenitve | 190/min
Masa (vključno z akumulatorsko |
baterijo) | 0.67 kg
Tehtna vibracija | 0.48 m/s
2
CE
ı
PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ NOREM
(
CZ
)
40 Ferm

Transcripción del documento

• Pritisnite gumba za sprostitev (5) in odstranite akumulatorsko baterijo s spodnje ploskve orodja. DOBA UPORABE AKUMULATORSKE BATERIJE Doba uporabe akumulatorske baterije je omejena. Če se čas uporabe napolnjene akumulatorske baterije občutno skrajša, kupite novo. Ob neredni uporabi orodja akumulatorsko baterijo polnite vsaj enkrat na vsakih šest mesecev, in tako zagotovite najboljši rezultat. Če akumulatorsko baterijo uporabljate v izjemno vročih oz. mrzlih okoliščinah, se kapaciteta na posamezno polnjenje manjša. DELOVANJE Vedno upoštevajte varnostna navodila in sledite zadevnim predpisom. Orodje vedno držite v močnem prijemu in pritiskajte vijačnik z enakomernim pritiskom v delovni kos. Orodja ne preobremenjujte. Uporabljajte le vijačne nastavke, ki ne kažejo znakov obrabe. Obrabljeni vijačni nastavki negativno vplivajo na učinkovitost orodja. NASTAVITI NAVOR Slika E Orodje ima na voljo več različnih stopenj nastavitev navora, s katerimi lahko enostavneje določite silo u vijanja in izvijanja vijakov. • Regulirni obroč za nastavitev navora (2) postavite na ustrezno stopnjo navora. • Po možnosti izberite najnižjo pozicijo navora, ki spodbudi premikanje vijaka. Višjo pozicijo navora nastavite, če motor zdrsava. • Če se akumulatorska baterije izprazni, motor ne skoči v položaj 4 oz. 5. Ponovno napolnite akumulatorsko baterijo. UVIJATI IN IZVIJATI VIJAKE • Za pritrditev vijakov pritisnite zgornjo polovico smernega stikala navzdol (R)(slika A. 3). • Za sprostitev vijakov pritisnite spodnjo polovico smernega stikala navzgor (L)(slika A. 3). POLNITI AKUMULATORSKO BATERIJO Priložena akumulatorska baterija ni napolnjena v celoti in tako ni pripravljena za delo. • • • • • Baterija se prične polniti, ko zagori rdeča LED dioda Če se akumulatorska baterija popolnoma izprazni oz. dolgo ni v uporabi, traja ponovno polnjenje približno 24 ur. Polnjenje v normalnih okoliščinah traja približno 5 ur. Po končanem polnjenju akumulatorsko baterijo namestite na orodje. VZDRŽEVANJE Pred začetkom vzdrževalnih del na motorju se najprej prepričajte, da orodje ni vklopljeno. Ferm orodje je izdelano za dolgo dobo uporabe ob minimalnem vzdrževanju. Neprekinjeno pravilno delovanje je odvisno od pravilne nege orodja in rednega čiščenja. ČIŠČENJE Odprtine za zračenje na orodju je potrebno čistiti in tako preprečiti pregrevanje motorja. Redno čistite ohišje orodja, in sicer z mehko krpo, po možnosti po vsaki končani uporabi. Odprtine za zračenje ne smejo biti onesnažene s prahom in drugo umazanijo. Trdovratno umazanijo odstranite z mehko krpo, navlaženo z milnico. Uporaba topil, kot so bencin, alkohol, amoniakove raztopine itd., ni dovoljena. Takšna topila lahko poškodujejo dele orodja iz umetnih mas. DESTORNILLADOR SIN CABLES Indica peligro de accidente, de muerte o riesgo de provocar averías en el aparato en caso de no seguir las instrucciones de este manual. LOS NÚMEROS INDICADOS EN EL TEXTO SIGUIENTE CORRESPONDEN A LAS ILUSTRACIONES DE LA PÁGINA 2 Indica el peligro de sufrir descargas eléctricas. Voltaje Adaptador de recarga de voltaje Frecuencia Capacidad de la batería Tiempo de recarga Número de par Velocidad sin carga Peso (con la batería) Valor de vibración | | | | | | | | | CONTENIDO DEL PAQUETE 1 Destornillador inalámbrico 1 Cargador 2 Baterías 1 Portabrocas de sujeción rápida (máx. 6 mm.) 1 Portabrocas magnético 1 Broca para enchufe 44 Accesorios 1 Manual de instrucciones 1 Instrucciones de seguridad 1 Tarjeta de garantía Revise la máquina, las piezas sueltas y los accesorios para comprobar que no han sufrido daños durante el transporte. MEDIDAS DE SEGURIDAD En estas instrucciones de uso se emplean los siguientes símbolos: Conforme a los estándares europeos CE aplicables en materia de seguridad. Ferm Recicle siempre las baterías — 4.8 V--230 V 50 Hz 1.3 Ah 3-5 horas 5 190/min 0.67 kg 0.48 m/s2 OKOLJE Orodje je dostavljeno v močni embalaži, kar preprečuje poškodbe med transportom. Večina embalažnega materiala se lahko reciklira. Odnesite ga v ustrezne centre za recikliranje. Neuporabno orodje odnesite k lokalnemu Ferm zastopniku, kjer ga bodo zavrgli na način, ki ne škoduje okolju. Ni-Cd akumulatorji se reciklirajo. Akumulatorje torej odnesite na mesta za odlaganje kemičnih odpadkov oz. v lokalni center za recikliranje. Zbrani akumulatorji se bodo reciklirali oz. zavrgli na način, ki ne škoduje okolju. Ferm Uso únicamente en interiores ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NAPAKE Če pride do napake, torej obrabe posameznega elementa, se obrnite na pooblaščeni Ferm servis, ki je naveden na garancijskem listu. Na zadnji strani teh navodil za uporabo je slika, ki nazorno opredeli dobavljive nadomestne dele. Polnilnik uporabljajte le v temperaturnih pogojih od +10 do +40°C. Polnilnik uporabljajte le v suhih prostorih. Lea las instrucciones atentamente INTRODUCCIÓN Este destornillador está destinado a apretar y aflojar tornillos y tuercas. Tiene un dispositivo para ajustar el par de torsión e interrumpir la rotación. CARACTERÍSTICAS Fig. A 1. Eje conductor hexagonal 2. Anillo de ajuste del par de torsión 3. Conmutador inversor de marcha 4. Portabrocas de sujeción rápida 5. Interruptor de desconexión de batería 6. Batería con diodo indicador de carga de color rojo 7. Anillo 8. Accesorios PODMAZOVANJE Orodja ni potrebno dodatno podmazovati. POLNITI • Odstranite baterijo iz orodja • Vtikač adapterja za polnjenje vtaknite v baterijo (v bližini rdeče LED diode) • Vtikač adapterja za napajanje vtaknite v (stensko) vtičnico 42 Herramienta de tipo II – Doble aislamiento – No requiere enchufe con conexión a tierra. Nunca tire el paquete de baterías al agua o al fuego, ya que podría explotar En caso de avería, el transformador no es peligroso Protector térmico Cualquier aparato eléctrico o electrónico desechado y/o defectuoso tiene que depositarse en los lugares apropiados para ello. Antes de usar la máquina lea atentamente este manual. Asegúrese de que sabe cómo funciona la máquina y cómo trabajar con ella. Mantenga la máquina de acuerdo con las instrucciones para asegurarse de que funciona correctamente. Guarde este manual y la documentación que lo acompaña junto a la máquina. SEGURIDAD ELÉCTRICA Compruebe que el voltaje de la red eléctrica es el mismo que el voltaje de entrada del adaptador de recarga. El adaptador de recarga tiene doble aislamiento según la Norma EN-60335, por lo que no es necesario un cable a tierra. INSTRUCCIONES ADICIONALES DE SEGURIDAD Si entra en contacto con el ácido de la batería, lávese inmediatamente con agua las partes afectadas. Si el ácido ha entrado en contacto con los ojos, aclárelos inmediatamente con agua y procúrese atención médica tan pronto como sea posible. 1. Antes de usar el bloque acumulador y el cargador de batería asegúrese de que ha leído y entendido las instrucciones de funcionamiento y la información sobre seguridad. 2. Utilice el bloque acumulador sólo con el cargador de batería que se suministra; el uso de otros cargadores puede ser peligroso. 15 3. Mantenga el bloque acumulador, la herramienta y el cargador de batería secos y alejados de la humedad. 4. Antes de usar el cargador de batería, compruebe que todos los cables estén conectados correctamente. 5. Si alguno de los cables del cargador está en mal estado, no lo use hasta haberlo sustituido. 6. El cargador no debe estar conectado cuando no se utiliza. Para desenchufarlo, no tire del cable. 7. Si el cargador presenta algún tipo de problema técnico, llévelo a un distribuidor homologado para que sea revisado antes de volver a usarlo. Todas las piezas dañadas pueden sustituirse. 8. Cuando manipule el bloque acumulador tenga cuidado de no dejarlo caer ni golpearlo contra otros objetos. 9. Nunca trate de reparar el cargador de batería o el bloque acumulador usted mismo, pues puede ser sumamente peligroso. Todas las reparaciones deben ser realizadas por un distribuidor homologado. 10. Desenchufe siempre el cargador antes de limpiarlo o de realizar cualquier otra operación de mantenimiento. 11. No trate de cargar el bloque acumulador cuando la temperatura sea inferior a 10 grados centígrados o superior a 40 grados centígrados. 12. El bloque acumulador no debe estar en cortocircuito. Cuando el aparato está en cortocircuito, aumenta la intensidad de la corriente eléctrica. Por esta razón, el aparato puede recalentarse, inflamarse o incluso explotar, causando daños y poniendo en peligro a la persona que realiza la operación. Para evitarlo: • En primer lugar, no conecte ningún cable a los polos del bloque acumulador; • Asegúrese de que ningún objeto metálico (clavos, monedas, clips) quede atrapado en la abertura del bloque acumulador; • No exponga el bloque acumulador al agua o a la lluvia. 14. Si el bloque acumulador está roto o ya no puede ser recargado, deberá eliminarse de modo adecuado. 15. Nunca arroje el bloque acumulador al agua o al fuego, ya que puede explotar. 16. Cuando taladre o atornille paredes, suelos, etc. tenga presente que puede haber líneas eléctricas ocultas. Sostenga la herramienta por la empuñadura de plástico para evitar descargas eléctricas. Nunca sostenga la herramienta por el mandril u otras piezas metálicas. Cambie el anillo con el portabrocas de sujeción rápida para utilizar brocas pequeñas (máx. 6 mm). PARA INTRODUCIR Y SACAR LA BATERÍA Fig. D • Coloque la batería (6) en el fondo de la herramienta, como se muestra en la figura. Empuje la batería hasta que se coloque en su lugar. • Pulse el botón de liberación (5) para extraer la batería de la parte inferior de la herramienta. 16 Označuje nevarnost električnega udara. Natančno preberite navodila VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA La vida útil de la batería es limitada. Si la duración de una batería cargada disminuye considerablemente, deberá adquirirse otra nueva. Si la herramienta se usa con regularidad, cargue la batería al menos una vez cada seis meses para obtener un resultado óptimo. Cuando la batería se usa en condiciones de calor o frío extremos, la capacidad será menor por cada carga. Služi le za uporabo v notranjih prostorih. Baterije vedno uporabljajte za reciklažo. Baterij ne mečite v ogenj. FUNCIONAMIENTO V primeru okvare transformator ni nevaren. Cumpla siempre las instrucciones de seguridad y las normativas vigentes. Toplotna zaščita. Sujete firmemente la máquina y empuje la broca con una presión uniforme contra la pieza que se trabaja. No fuerce la máquina. Use sólo brocas que no muestren señales de desgaste. Las brocas gastadas tienen un efecto negativo sobre la eficacia de la máquina. Poškodovano ali neuporabno električno napravo odnesite na mesto, pristojno za reciklažo tovrstnega materiala. AJUSTE DEL PAR DE TORSIÓN Fig. E La máquina tiene diferentes ajustes del par de torsión mediante los cuales puede determinarse la fuerza para apretar o aflojar los tornillos. • Coloque el anillo de ajuste del par de torsión (2) en la posición requerida. • Seleccione preferentemente el ajuste más bajo posible para mover el tornillo. Cuando el motor patine, seleccione un par de torsión más alto. • Si la batería se descarga, el motor no actuará en la posición 4 o 5. Recargue la batería. Pred začetkom del z orodjem pozorno preberite navodila za uporabo. Natančno se seznanite z delovanjem, in tako zagotovite učinkovito uporabo. Orodje vzdržujte v skladu z navodili in tako omogočite dolgotrajno in uspešno delovanje. Navodila za uporabo in priloženo dokumentacijo hranite skupaj z orodjem. PARA APRETAR Y AFLOJAR TORNILLOS • Para apretar tornillos, empuje hacia abajo la mitad superior del interruptor de sentido de giro (R)(Fig. A. 3). • Para aflojar tornillos, empuje hacia arriba la mitad inferior del interruptor de sentido de giro (L)(Fig. A. 3). Usmernik za polnjenje je dvojno izoliran, ustrezno s standardom EN-60335; ozemljitev zato ni RECARGA DE LAS BATERÍAS La batería que se entrega con la máquina no está a plena carga. MONTAJE DE LOS ACCESORIOS INSERTAR Y QUITAR LAS BROCAS Fig. C & D Es fácil colocar las brocas dentro del eje conductor hexagonal cuando el anillo está montado. • Las brocas se pueden colocar directamente en la herramienta o en la alargadera. • Los enchufes pueden colocarse con ayuda de un pequeño adaptador (cuadrado-hexagonal). Označuje nevarnost poškodb, smrti ali materialnih škod na napravi in predmetih zaradi neupoštevanja navodil, ki so zajeta v tem priročniku. • • Use sólo el cargador de batería a temperaturas comprendidas entre +10 y +40 grados Celsius. Use sólo el cargador de batería en habitaciones secas. RECARGA • Quite la batería de la herramienta. • Coloque el enchufe adaptador del cargador en la batería (cerca del diodo rojo). Ferm ELEKTRIČNA VARNOST Vedno preverite, če omrežna napetost ustreza vhodni vrednosti usmernika za 5. Če je katerakoli žica na polnilniku poškodovana, jo pred uporabo orodja obvezno zamenjajte. 6. Če polnilnika ne uporabljate, omrežni vtič izvlecite iz vtičnice. Vtiča ne izvlecite z natezanjem priključne vrvice. 7. Če se polnilnik pokvari oz. se pojavijo druge teh nične težave, ga pred nadaljnjo uporabo nesite v popravilo na pooblaščeni servis. Poškodovane dele je treba zamenjati. 8. Pri delu z akumulatorsko baterijo bodite zelo previdni. Pazite, da vam ne pade oz. da z njo ne trčite ob druge predmete. 9. Polnilnika oz. akumulatorske baterije nikoli ne poskušajte popraviti sami, saj je to izjemno nevarno. Popravila naj vedno opravi pooblaščeni servis. 10. Pred vsakim čiščenjem oz. vzdrževanjem polnilnik izklopite. 11. Akumulatorsko baterijo ne polnite pri temperaturah pod 10ľC oz. nad 40 ľC. 12. Akumulatorska baterija ne sme biti v kratkem stiku. Če je naprava v kratkem stiku, se jakost električnega toka poveča. To lahko povzroči pregrevanje, požar oz. tudi eksplozijo, torej poškodbe orodja ter nevarnost za operaterja. Kako se temu izogniti: 1. Na pola akumulatorske baterije ne vežite nobenih žic. 2. Prepričajte se, da v odprtino akumulatorske baterije niso ujeti kakršnikoli kovinski delčki (žebljički, kovanci, papirne sponke). 3. Akumulatorske baterije ne izpostavljajte vodi oz. dežju. 14. Če se akumulatorska baterija pokvari oz. se ne polni, jo primerno zavrzite. 15. Akumulatorske baterije nikoli ne odvrzite v vodo oz. ogenj - možnost eksplozije. 16. Pri vrtanju in vijačenju v steno, tla in podobno, lahko zadenete ob električno napeljavo. Zato orodje vedno držite le za plastično držalo in tako preprečite električni šok. Orodja nikoli ne držite za pritezalnik oz. katerikoli drugi kovinski del. polnjenje. potrebna. DODATNA VARNOSTNA NAVODILA Če pridete v stik s kislino iz akumulatorske baterije, izpostavljene dele nemudoma sperite z vodo. Če kislina pride v oči, jih sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč. 1. Pred uporabo akumulatorske baterije in polnilnika pozorno preberite navodila za uporabo in varnostna navodila. Pred začetkom del se morate sezna niti in razumeti vse točke iz omenjenih prilog. 2. Akumulatorsko baterijo uporabljajte le s priloženim polnilnikom – uporaba drugih polnilnikov je tvegana. 3. Polnilnik, akumulatorsko baterijo in električno orodje zaščitite pred vlago, na primer, pred dežjem, snegom. 4. Pred uporabo polnilnika najprej preverite, ali so povezave vseh vodnikov pravilno vzpostavljene. Ferm MONTAŽA PRIBORA VSTAVLJANJE IN ODSTRANJEVANJE NASTAVKOV Sliki C & D Če je obroč nameščen, je vijačne nastavke možno zlahka vtakniti v šestrobno pogonsko gred: • Vijačne nastavke je možno namestiti neposredno na orodje oziroma na podaljševalni nastavek • Votli nastavek se namesti s pomočjo manjšega nastavka (šestrobnega) Če boste uporabljali manjše svedre (maks. 6 mm), obroč zamenjajte s hitrovpenjalno glavo. NAMESTITI IN ODSTRANITI AKUMULATORSKO BATERIJO Slika D • Akumulatorsko baterijo (6) namestite na spodnjo ploskev orodja, kot kaže slika. Akumulatorsko baterijo pritisnite in držite, dokler se ne zaskoči. 41 Stroje Ferm byly navrženy tak, aby mohly dlouho pracovat s minimem údržby. Stálý bezproblémový provoz závisí od řádné péče o stroj a od pravidelného čištění. ČIŠTĚNÍ Ventilační průduchy na stroji musí být volné, aby se předešlo přehřátí stroje. Pouzdro stroje pravidelně čistěte měkkým hadrem, nejlépe po každém použití. Ventilační průduchy nesmí být blokovány prachem a nečistotami. Pokud nečistoty nelze odstranit, použijte měkký hadr namočený v mýdlové vodě. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla jako je benzín, alkohol, čpavek apod. Tyto rozpouštědla mohou poškodit plastový kryt. MAZÁNÍ Stroj nevyžaduje žádné další mazání. ŽIVOTNĺ PROSTŘEDĺ Z důvodu ochrany stroje před poškozením během přepravy se stroj dodává v masivním obalu. Většinu obalového materiálu lze recyklovat. Odevzdejte tyto materiály na příslušných recyklačných místech. Nechtěné stroje odevzdejte místnímu prodejci Ferm. Zde budou zlikvidovány způsobem bezpečným pro životní prostředí. Bateriové články jsou recyklovatelné. Odevzdejte je místnímu prodejci Ferm nebo na místní recyklační skládku. Odevzdané baterie budou recyklovány nebo zlikvidovány způsobem bezpečným pro životní prostředí. ZÁRUKA Záruční podmínky naleznete na přiloženém samostatném záručním listu. PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ NOREM (CZ) Na vlastní odpovědnost vyhlašujeme, že tento výrobek je ve shodě s následujícími normami a normovanými dokumenty. EN60745-1, EN60745-2-2, EN55014-1, EN55014-2, EN60335-1, EN60335-2-29, EN61000-3-2, EN61000-3-3 v souladu se směrnicemi. 98/37/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC dne 01-09-2004 ZWOLLE NL W. Kamphof Oddělení kvality 40 • • AKUMULATORSKI VIJAČNIK ŠTEVILKE V NADALJEVANJU USTREZAJO SLIKAM NA STRANI 2. UVOD Ta baterijski vijačnik je namenjen privijanju in odvijanju vijakov in matic. Opremljen je s pripravo za nastavitev vrtilnega momenta in za izklop rotacije. TEHNIČNI PODATKI ZÁVADY Když se vyskytne závada, např. po opotřebení některé součástky, obraťte se prosím na místního prodejce Ferm. Na zadní straně tohoto návodu je schéma, na kterém jsou zobrazeny součástky, které lze objednat. CEı • Napetost | Napetost usmernika za polnjenje | Frekvenca | Kapaciteta akumulatorske baterije| Čas polnjenja | Število navorov | Hitrost, brez obremenitve | Masa (vključno z akumulatorsko | baterijo) | Tehtna vibracija | • Conecte el adaptador de la red eléctrica en el enchufe (de pared). Cuando el proceso de carga comienza, el diodo rojo se enciende. Si la batería está completamente descargada o no se ha usado durante un periodo prolongado de tiempo, tardará unas 24 horas en cargarse completamente. Normalmente tarda cerca de 5 horas. Una vez cargada, coloque la batería en la herramienta. MANTENIMIENTO Asegúrese de que la máquina no está bajo tensión cuando realice trabajos de mantenimiento en el motor. Las máquinas Ferm han sido diseñadas para funcionar durante periodos prolongados de tiempo con un mínimo de mantenimiento. El funcionamiento continuado satisfactorio depende de que el cuidado y la limpieza de la máquina sean los adecuados. — 4.8 V--230 V 50 Hz 1.3 Ah 3-5 ur 5 190/min LIMPIEZA Mantenga limpias las ranuras de ventilación de la máquina para evitar el recalentamiento del motor. Limpie regularmente la carcasa de la máquina con un trapo suave, preferentemente después de cada utilización. Mantenga las ranuras de ventilación libres de polvo y suciedad. Si no consigue eliminar la suciedad, use un trapo suave humedecido con agua jabonosa. Nunca use disolventes como gasolina, alcohol o solución de amoníaco, etc. Dichos disolventes pueden dañar las partes de plástico. 0.67 kg 0.48 m/s2 SESTAVNI DELI Slika A 1. Šestrobna pogonska gred 2. Navorni obroč 3. Stikalo za spremembo smeri vrtenja 4. Hitrovpenjalna glava 5. Gumb za odstranitev baterije 6. Baterija z rdečo LED diodo 7. Obroč 8. Pribor GARANTÍA Las condiciones de garantía pueden encontrarse en la tarjeta de garantía que se adjunta por separado. CEı DÉCLARACION DE CONFORMIDAD (E) Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto cumple con las siguientes normas o documentos normalizados: EN60745-1, EN60745-2-2, EN55014-1, EN55014-2, EN60335-1, EN60335-2-29, EN61000-3-2, EN61000-3-3 según las regulaciones: 98/37/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC del 01-09-2004 ZWOLLE NL W. Kamphof Departamento de calidad LUBRICACIÓN La máquina no necesita lubricación adicional. AVERÍAS Si se produce una avería, por ej. el desgaste de una pieza, póngase en contacto con su distribuidor local de Ferm. Al dorso de este manual encontrará el diagrama de composición, donde se muestran las piezas que pueden solicitarse. VSEBINA EMBALAŽE 1 Baterijski vijačnik 1 Polnilec 2 Bateriji 1 Hitrovpenjalna glava (maks. 6 mm) 1 Magnetno držalo za vijačne nastavke 1 Adapter za votli nastavek 44 Kosov pribora 1 Navodilo za uporabo 1 Napotki za varnost pri delu 1 Garancijski kartonček Stroj in dodatke pred prvo uporabo preglejte in se prepričajte, da med transportom ni prišlo do poškodb. VARNOSTNA NAVODILA V navodilih za uporabo so uporabljeni naslednji znaki: MEDIO AMBIENTE Para evitar que la máquina sufra daños durante el transporte, se entrega en un embalaje resistente. La mayor parte de los materiales de embalaje puede reciclarse. Lleve esos materiales a los lugares de reciclado apropiados. Lleve las máquinas que ya no desea conservar a su distribuidor de Ferm local. Allí se eliminarán de un modo seguro para el medio ambiente. Las células de batería son reciclables. Llévelos a su distribuidor local de Ferm o a la estación de reciclaje más cercana. Las baterías se reciclarán o eliminarán de un modo seguro para el medio ambiente. V skladu s temeljnimi varnostnimi standardi in evropskimi direktivami Naprava II. razreda – dvojna izolacija – Ne potrebujete vtikača z ozemljitvijo. Ferm Ferm 17
/