Flymo Vision Compact 350 Plus El manual del propietario

Marca
Flymo
Categoría
juguetes
Modelo
Vision Compact 350 Plus
Escribe
El manual del propietario
GB CONTENTS
DE INHALT
FR TABLE DES MATIÈRES
NL INHOUD
NO INNHOLD
FI SISÄL
SE INNEHÅLL
DK INDHOLD
ES CONTENIDO
PT LEGENDA
IT INDICE CONTENUTI
HU TARTALOMJEGYZÉK
PL ZAWARTOSC KARTONU
CZ POPIS STROJE
SK OBSAH
SI VSEBINA
HR SADRŽAJ
BA SADRŽAJ
CS САДРЖАЈ
1
2
3
7
4
6
5
8
9
11
10
15
14
13
12
19
20
16
17
2
7
8
18
A
Vision Compact
350 Plus
6
5
GB - CONTENTS
1. Upper Handle
2. Cable Clip
3. Lower Handle
4. Bolt x 2
5. Washer x 2
6. Wing Knob x 2
7. Nut x 2
8. Pin x 2
9. Retaining clip x 2
10 Grassbox lid
11. Easi-Reel Cable Winder
12. Cable Winder attachment
13. Electric Mains Cable
14. Pack of 10 bags
15. Spanner/scraper tool
16. Cutting height spacers (1
fitted to lawnmower & 2 in
loose parts pack)
17. Instruction Manual
18. Safety Manual
19. Warning Label
20. Product Rating Label
DE - INHALT
1. Oberer Griff
2. Kabelhalter
3. Unterer Griff
4. Bolzen x 2
5. Unterlegscheibe x 2
6. Flügelknopf x 2
7. Mutter x 2
8. Stift x 2
9. Halteklammer x 2
10. Deckel des
Grasauffangbehälters
11. Easi-Reel Kabelwickler
12. Halterung für Kabelaufwicklung
13. Netzkabel
14. Packung zu 10 Beuteln
15. Schraubenschlüssel/
Reinigungswerkzeug
16. Schnitthöhen-
Distanzscheiben (1
befindet sich am
Rasenmäher & 2 werden
lose in einem Beutel
geliefert)
17. Bedienungsanweisung
18. Sicherheit handbuch
19. Warnetikett
20. Produkttypenschild
FR - TABLE DES MATIÈRES
1. Guidon supérieur
2. Attache câble
3. Guidon inférieur
4. Boulon x 2
5. Rondelle x 2
6. Bouton à ailette x 2
7. Ecrou x 2
8. Broche x 2
9. Clip de retenue x 2
10. Couvercle du bac de
ramassage
11. Enrouleur de câble Easi-
Reel
12. Enrouleur de câble
13. Câble de secteur
14. Paquet de 10 sacs
15. Raclette
16. Rondelles de réglage de
la hauteur de coupe (1
rondelle montée à la ton-
deuse & 2 livrées en
pièces détachées)
17. Manuel d’Instructions
18. Manuel de sûreté
19. Etiquette d’avertissement
20. Plaquette des
Caractéristiques du Produit
NL - INHOUD
1. Bovenste hendel
2. Snoerklem
3. Onderste hendel
4. Moer x 2
5. Ring x 2
6. Vleugelknop x 2
7. Moer x 2
8. Pen x 2
9. Borgklem x 2
10. Grasbakdeksel
11. Easi-Reel kabelwikkelaar
12. Hulpstuk voor oprollen
van kabel
13. Netsnoer
14. Pak met 10 zakken
15. Moersleutel/
schraapinstrument
16. Afstandhouder voor maai-
hoogte (1 op maaimachine & 2
in onderdelenzak)
17. Handleiding
18. Zekerheid manueel
19. Waarschuwingsetiket
20. Product-informatielabel
NO - INNHOLD
1. Øvre håndtak
2. Kabelklemme
3. Nedre håndtak
4. Bolt x 2
5. Skive x 2
6. Vingemutter x 2
7. Mutter x 2
8. Pinne x 2
9. Låseklips x 2
10. Gressoppsamlerlokk
11. Easi-Reel kabelvikler
12. Ledningopprulling - tilbe-
hør
13. Elektrisk nettkabel
14. Pakke med 10 poser
15. Skrunøkkel/skrape
16. Distanseskiver for reguler-
ing av klippehøyden (1 stk
montert på klipperen og 2
stk løse i posen med løse
deler)
17. Bruksanvisning
18. Sikkerhets håndbok
19. Advarselsetikett
20. Produktmerking
FI - SISÄL
1. Yläkahva
2. Johdon pidike
3. Alakahva
4. Pultti x 2
5. Aluslaatta x 2
6. Siipinupp x 2
7. Mutteri x 2
8. Tappi x 2
9. Kiinnitin x 2
10. Ruohonkeruulaatikon
kansi
11. Easi-Reel-johtokela
12. Johdon kelaajan kiinnike
13. Verkkojohto
14. 10 pussia/pakkaus
15. Ruuviavain/kaavin
16. Leikkauskorkeuden
välilevyt(1 kiinnitetty ruo-
honleikkuriin & 2 irtonaista
varustepakkauksessa)
17. Käyttöopas
18. Turva käsikirja
19. Varoitusnimike
20. Ruohonleikkurin arvokilpi
SE - INNEHÅLL
1. Övre handtag
2. Kabelklämma
3. Nedre handtag
4. Bult 2 st
5. Bricka 2 st
6. Vingmutter 2 st
7. Mutter 2 st
8. Sprint 2 st
9. Fasthållningsklämma 2 st
10. Lock för gräsuppsamlare
11. Easi-Reel kabelvinda
12. Tillbehör: kabelvinda
13. Elektrisk kabel
14. Förpackning om 10 påsar.
15. Skruvnyckel/Avskrapare
16. Distansbrickor för klippn-
ingshöjd
17. Bruksanvisning
18. Säkerhets manual
19. Varningsetikett
20. Produktmärkning
DK - INDHOLD
1. Øverste håndtag
2. Kabelklemme
3. Nederste håndtag
4. Bolt x 2
5. Spændeskive x 2
6. Vingeskrue x 2
7. Møtrik x 2
8. Tap x 2
9. Holdeclips x 2
10. Lås til græsopsamler
11. Easi-Reel ledningsopruller
12. Montering af kabelrulle
13. Ledning
14. Pakke med 10 poser
15. Skruenøgle/skrabeværktøj
16. Afstandsskiver til indstill-
ing af klippehøjde (1 mon-
teret på plæneklipperen
og 2 løse i posen)
17. Brugsvejledning
18. Sikkerhed håndbog
19. Advarselsmœrkat
20. Produktets mærkeskilt
ES - CONTENIDO
1. Mango superior
2. Grapa de cable
3. Mango inferior
4. Perno x 2
5. Arandela x 2
6. Pomo de aletas x 2
7. Tuerca x 2
8. Pasador x 2
9. Clip de retención x 2
10. Tapa del recogedor
11. Enrollador de cable Easi-Reel
12. Dispositivo de bobinado
del cable
13. Cable de alimentación
eléctrica
14. Paquete de 10 bolsas
15. Herramienta/raspador
16. Espaciadores reductores
de altura (1 montado en la
cortadora y 2 sueltas en el
paquete de piezas)
17. Manual de instrucciones
18. Manual de seguridad
19. Etiqueta de Advertencia
20. Placa de Características
del Producto
PT - LEGENDA
1. Pega superior
2. Grampo do cabo
3. Pega inferior
4. Parafuso x 2
5. Anilha x 2
6. Botão de orelhas x 2
7. Porca x 2
8. Pino x 2
9. Clipe de retenção x 2
10. Tampa da caixa da relva
11. Enrolador de cabo Easi-Reel
12. Acessório de enrolamento
do cabo
13. Cabo eléctrico
14. Embalagem de 10 sacos
15. Chave de fendas
16. Separadores para a altura
do corte (1 instalado na
máquina & 2 no pacote
das peças soltas)
17. Manual de Instrucções
18. Manual de segurança
19. Etiqueta de Aviso
20. Rótulo de Avaliação do
Produto
IT - INDICE CONTENUTI
1. Impugnatura superiore
2. Morsetto per il cavo
3. Impugnatura inferiore
4. 2 bulloni
5. 2 rondelle
6. 2 galletto
7. 2 dadi
8. 2 spine
9. 2 Fermi di ritenuta
10. Coperchio cesto rac-
coglierla
11. Avvolgicavo Easi-Reel
12. Avvolgicavo accessorio
13. Cavo alimentazione elettrica
14. *-
15. Chiave/raschietto
16. Distanziatori per l’altezza
dell’elemento falciante (1
montato sul tosaerba e 2
di ricambio)
17. Manuale di istruzioni
18. Manuale di securezza
19. Etichetta di pericolo
20. Etichetta dati del prodotto
HU - TARTALOMJEGYZÉK
1. Felső fogantyú
2. Kábelrögzitő
3. Alsó fogantyú
4. Csavar 2x
5. Alátét 2x
6. Szárnyas szorítócsavar 2x
7. Anya 2x
8. Csap 2x
9. Rögzítő 2x
10. Fűgyűjtő doboz fedél
11.
Easi-Reel kábeldob
12. Kábel dob
13. Elektromos hálózati kábel
14. 10 zsákból álló csomag
15. Csavarkulcs/térközbeállító
szerszám
16. Távtartók a vágómagasság
beállításához (egy a
fűnyíróban, kettő a tartalék
alkatrészek csomagjában van)
17. Kezelési útmutató
18. Biztonság kézi
19. Figyelmeztető címke
20. Termékminősítő címke
PL - ZAWARTOSC KARTONU
1. Rękojeść górna
2. Zaczep kabla
3. Rękojeść dolna
4. Śruba x 2
5. Podkładka x 2
6. Pokrętło skrzydełkowe x 2
7. Nakrętka x 2
8. Kołek x 2
9. Zacisk ustalający x 2
10. Pokrywa kosza na trawę
11. Zwijarka kabla Easi-Reel
12.
Zestaw Zwijarki Kabla
13. Kabel Zasilania
Elektrycznego
14. Pakiet 10 worków
15. Klucz/skrobak
16. Podkładki do regulacji
wysokości koszenia (1 na
kosiarce, 2 w opakowaniu)
17. Instrukcja Obsługi
18. Kasa ręczny
19. Znaki bezpieczeństwa
20. Tabliczka znamionowa
CZ - POPIS STROJE
1. Horní rukoje
2. Spona kabelu
3. Dolní rukoje
4. Šroub x 2
5. Podložka x 2
6. Křídlový knoflík x 2
7. Matice x 2
8. Otočný čep x 2
9. Pojistná závlačka x 2
10. Víko sběracího koše
11. Navvječ kabelu Easi-Reel
12. Navíječka kabelu
13. Elektrický síový kabel
14. Balení 10 sáčků
15. Klíč/nástroj pro čištění
16. Distanční tělíska k nas-
tavení výšky sečení (1 na
sekačce a 2 v balíčku s
náhradními díly)
17. Návod k používání
18. Bezpečnostní pokyny
19. Štítek s výstražnými sym-
boly
20. Výrobní štítek
SK - OBSAH
1. Horné držadlo
2. Svorka na kábel
3. Dolné držadlo
4. Čap x 2
5. Tesnenie x 2
6. Krídlový šrúb x 2
7. Matka x 2
8. Upevňovací čap x 2
9. Príchytky x 2
10. Víko záchytného koša
11. Káblová navíjačka Easi-Reel
12. Príslušenstvo na navíjanie
kábla
13. Kábel hlavného prívodu
elektrickej energie
14. Balenie 10 vriec
15. Kúč/škrabka
16. Výškové rozpery (1
namontovaná na kosačke
a 2 v balíčku so
súčiastkami)
17. Príručka
18. Ochranný ručný
19. Varovný štítok
20. Prístrojový štítok
SI - VSEBINA
1. Gornje držalo
2. Sponka za kabel
3. Spodnje držalo
4. Vijak x 2
5. Tesnilo x 2
6. Krilni gumb x 2
7. Matica x 2
8. Zatič x 2
9. Pritrdilna spojka x 2
10. Pokrov posode za travo
11. Easi-Reel navijalec kabla
12. Kabelski kolut
13. Električni kabel
14. Komplet 10 vrečk
15. Ključ/strgalo
16. Obročki za nastavitev
višine rezanja (1 nastavl-
jen v kosilnici in dva
priložena v vrečki)
17. Priročnik
18. Varnost učbenik
19. Opozorilna oznaka
20. Tipna tablica
HR - SADRŽAJ
1. Gornja drška
2. Kvačica za kabel
3. Donja ručica
4. Vijak s maticom x 2
5. Brtva x 2
6. Leptirasta navrtka x 2
7. Matica vijka x 2
8. Okrugli klip x 2
9. Kvačica za zadržavanje x 2
10. Poklopac za kutiju za
sakupljanje trave
11. Easi-Reel kolut za
namatanje kabla
12. Cable Winder attachment
13. Kabel za električno napa-
janje
14. Pack of 10 bags
15. Viličasti ključ za vijke
16. Odstojnici za odreivanje
visine reza trave (1 monti-
ran na kosilicu i 2 u paki-
ranju s nepričvršćenim
dijelovima)
17. Priručnik s uputama
18. Priručnik sigurnosti
19. Naljepnica s upozorenjem
20. Etiketa s ocjenom proizvo-
da
BA - SADRŽAJ
1. Gornja drška
2. Štipaljka za kabel x 2
3. Donja ručica
4. Vijak s maticom
5. Brtva
6. Leptirasta navrtka
7. Matica vijka
8. Okrugli klip
9. Štipaljka za zadržavanje
10. Poklopac za kutiju za
sakupljanje trave
11. Easi-Reel kolut za
namatanje kabla
12. Cable Winder attachment
13. Kabel za električno napa-
janje
14. Pack of 10 bags
15. Viličasti ključ za vijke
16. Odstojnici za odreivanje
visine reza trave (1 monti-
ran na kosilicu i 2 u paki-
ranju s nepričvršćenim
dijelovima)
17. Priručnik s instrukcijama
18. Priručnik sigurnosti
19. Lepljiva etiketa s upo-
zorenjem
20. Etiketa s ocjenom produk-
ta
CS - САДРЖАЈ
1. Горња ручица
2. Оквир за каблове
3. Доња ручица
4. Клин x 2
5. Перач x 2
6. Крилно дугме x 2
7. Матица x 2
8. Игла x 2
9. Оквир x 2
10 Поклопац кутије за
траву
11. Калем за лако
намотавање кабла
12. Cable Winder attachment
13. Електрични кабал
14. Pack of 10 bags
15. Кључ/Стругалица
16. Размакница за висину
сечиња (1 намештена у
косилици и 2 у
резервним деловима)
17. Упутство за употребу
18. Упутство за безбедну
употребу
19. Налепница са
упозорењем
20. Налепница на производу
5107352-01
K
J
0-3
0 1 2 3
H
1
2
3
4
5
C
1
D
2
3
L
1
2 3
B
H
1
F
G
A14
E
1
2
3
GB DO NOT use liquids for cleaning.
DE Zur Reinigung KEINE Flüssigkeiten verwenden.
FR NE PAS utiliser de produit liquide pour
le nettoyage.
NL Voor het reinigen NOOIT vloeistoffen
gebruiken.
NOFlytende midler MÅ IKKE brukes til rengjøring.
FI ÄLÄ käytä nesteitä puhdistamiseen.
SE ANVÄND INTE vätskor för rengöring.
DK BRUG IKKE væske til rengøring.
ES NO utilice líquidos para la limpieza.
PT NÃO use líquidos para limpar.
IT NON usare liquidi per la pulizia.
HU NE használjon folyadékokat tisztításra.
PL NIE używać płynów do czyszczenia.
CZ K čištění NEPOUŽÍVEJTE kapaliny.
SK NEPOUŽÍVAJTE na čistenie tekuté materiály.
SI NE uporabljajte raznih tekočin za čiščenje.
HR NEMOJTE koristiti tekućine za čišćenje.
BA NEMOJTE da koristite tečnosti za čišćenje.
CS НИКАДА не користите течности за
чишћење.
GB For further advice or repairs, contact
your local dealer.
DE Für weitere Empfehlungen oder
Reparaturarbeiten setzen Sie sich bitte mit
Ihrem örtlichen Händler in Verbindung.
FR Pour en savoir plus ou pour toute réparation,
contacter votre revendeur local.
NL Voor nadere informatie over reparaties
kunt u contact opnemen met uw plaat-
selijke leverancier.
NOTa kontakt med din lokale forhandler angående
ytterligere opplysninger eller reparasjoner.
FI Tarkempia ohjeita tai tieto korjauksista
saat paikalliselta jälleenmyyjältä.
SE För ytterligare rådgivning eller reparationer,
kontakta din lokala återförsäljare.
DK For yderlige vejledning eller reparation
skal du kontakte din lokale forhandler.
ES Si desea consejos adicionales o reparación,
contacte con su distribuidor local.
PT Para orientação adicional ou reparações,
contacte o seu agente local.
IT Per ulteriori consigli o riparazioni con-
tattare il rivenditore locale.
HU További tanácsért vagy javítás szükségessége
esetén forduljon a helyi forgalmazóhoz.
PL W sprawie porad lub napraw skontaktować
się z miejscowym przedstawicielem.
CZ O radu nebo opravu požádejte svého
místního prodejce.
SK Ďalšie informácie a opravy zabezpečí
váš lokálny predajca.
SI Za nadaljnja navodila ali popravila kontak-
tirajte vasega lokalnega prodajalca.
HR Za daljnje savjete ili popravke, obratite
se svom prodavaču.
BA Za daljnje savjete ili popravke, obratite
se svom trgovcu.
CS За даље савете о поправкама,
обратите се локалном продавцу.
L
M1
N
M2
P
J
1
2
A14
K1
K4
K3
K2
I, the undersigned M. Bowden of Husqvarna Outdoor
Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Certify that the
Product:-
Category............. Electric Hover
Make................... Husqvarna Outdoor Products
Conforms to the specifications of Directive
2000/14/EEC
I, the undersigned M. Bowden of Husqvarna Outdoor
Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP Certify that a
sample of the above product has been tested using
directive 81/1051/EEC as a guide. The maximum A-
weighted sound pressure level recorded at operator
position under free field semi anechoic chamber con-
ditions was :-
I, the undersigned M. Bowden of Husqvarna Outdoor
Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP Certify that a
sample of the above product has been tested using
ISO 5349 as a guide. The maximum weighted root
mean square value of vibration recorded at opera-
tor’s hand position was:-
Type of Cutting Device............. Rotary Blade
Identification of Series............... See Product Rating Label
Conformity Assessment Procedure....ANNEX VI
Notified Body............................. Intertek, Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
Other Directives:-...................... 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
& applicable standards:-.......... EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1,
EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77
Type............................................................................................... A
Width of Cut................................................................................... B
Speed of Rotation of Cutting Device............................................. C
Guaranteed sound power level......................................................D
Measured Sound Power Level.......................................................E
Level...............................................................................................F
Value.............................................................................................. G
Weight............................................................................................H
EC DECLARATION OF CONFORMITY
Ich, der Unterzeichner M. Bowden of
Husqvarna
Outdoor Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Bescheinigung,
dass das Produkt:-
Kategorie......... Elektroluftkissenmäher
Fabrikat........... Husqvarna Outdoor Products
die Spezifikationen der Direktive 2000/14/EG erfüllt
Ich, der Unterzeichner M. Bowden,
Husqvarna Outdoor
Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE,
Co. Durham, DL5 6UP, bescheinige hiermit, daß eine
Probe des obigen Produkts getestet wurde und dabei
Direktive 81/1051/EWG als Richtschnur verwendet
wurde. Der maximale A-gewichtete Schalldruckpegel, der
an der Bedienerposition unter Freifeld-Halbschalltot-
Kammerbedingungen gemessen wurde, betrug:-
Ich, der Unterzeichner M. Bowden,
Husqvarna
Outdoor Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, bescheinige hier-
mit, daß eine Probe des obigen Produkts getestet
wurde und dabei ISO 5349 als Richtschnur verwen-
det wurde. Der maximale gewichtete
Vibrationseffektivwert, der an der Handposition des
Bedieners gemessen wurde, betrug:-
Schneidwerktyp........................................Rotierendes Messer
Identifizierung der reihe............................Siehe Produkttypenschild
Konformitätsbestätigungsverfahren.......ANNEX VI
Benachrichtigte Behörde.....................
Intertek
, Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
Andere Direktiven-................................ 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
und Normen:-........................................
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1,
EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77
Typ ..................................................................................................A
Schnittbreite................................................................................... B
Umdrehungsgeschwindigkeit des Schneidwerks...........................C
Garantierter Geräuschpegel.......................................................... D
Gemessener Geräuschpegel......................................................... E
Höhe ...............................................................................................F
Wert.................................................................................................G
Gewicht.......................................................................................... H
EC KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Je soussigné M. Bowden of
Husqvarna Outdoor
Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Certifie que ce
produit:-
Catégorie..........Coussin d’air électrique
Marque............. Husqvarna Outdoor Products
est conforme aux spécifications de la Directive
2000/14/EEC
Je soussigné M. Bowden,
Husqvarna Outdoor Products
,
Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co.
Durham, DL5 6UP, Grande-Bretagne, certifie qu’un
échantillon du produit ci-dessus a été essayé selon les
indications de la directive 81/1051/EEC. Le niveau maxi-
mum pondéré de pression acoustique enregistré à la
position de l’opérateur en champ libre en chambre demi-
sourde était de:-
Je soussigné M. Bowden,
Husqvarna Outdoor
Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, Grande-
Bretagne, certifie qu’un échantillon du produit ci-
dessus a été essayé selon les indications de la
norme ISO 5349. La moyenne quadratique pondérée
des vibrations enregistrées à la position de la main
de l’opérateur était de:-
Type d'outil de coupe ............Lame rotative
Identification de la serie. ........Voir la Plaquette D’identification
Procédure d'évaluation de la conformité........ANNEX VI
Organisme notifié ..................
Intertek
, Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
Autres directives. ....................98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
et aux normes ........................
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2,
EN836, EN60335-1, EN60335-2-77
Type............................................................................................... A
Largeur de coupe...........................................................................B
Vitesse de rotation de l'outil de coupe...........................................C
Niveau garanti de puissance sonore............................................. D
Niveau mesuré de puissance sonore............................................ E
Niveau............................................................................................F
Valeur............................................................................................. G
Poids.............................................................................................. H
EC DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
EC CONFORMITEITSVERKLARING
Undertegnede, M. Bowden of
Husqvarna Outdoor
Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Attesterer at
produktet:-
Kategori..........Elektrisk sveve
Merke............. Husqvarna Outdoor Products
Svarer til spesifikasjonene i Direktiv 2000/14/EEC
Undertegnede, M. Bowden,
Husqvarna Outdoor
Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE,
Co. Durham, DL5 6UP bevitner at en prøve av oven-
nevnte produkt er testet, med direktiv 81/1051/EEC som
rettledning. Maksimum A-belastede lydtrykksnivå, reg-
istrert ved brukerens plassering, under fritt felt halvveis
ekkofritt kammerforhold, var :-
Undertegnede, M. Bowden,
Husqvarna Outdoor
Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP bevitner at en
prøve av ovennevnte produkt er testet, med direktiv
ISO 5349 som rettledning. Maksimum belastede
effektivverdi av vibrering, registrert ved plasseringen
av brukerens hånd, var:-
Type klippeinnretning ............Roterende kniv
Serieidentifikasjon ..................Se Produktets Klassifiseringsetikett
Prosedyre for konformitetsvurdering.........ANNEX VI
Etat det er meldt fra til.............Intertek, Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
Andre direktiver ......................98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
og standarder..........................EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2,
EN836, EN60335-1, EN60335-2-77
Type............................................................................................... A
Klippebredde..................................................................................B
Klippeinnretningens rotasjonshastighet......................................... C
Garantert lydkraftnivå ................................................................... D
Målt lydkraftnivå............................................................................. E
Nivå................................................................................................F
Verdi...............................................................................................G
Vekt................................................................................................H
EC KONFORMITETSERKLÆRING
Minä allekirjoittanut M. Bowden of
Husqvarna
Outdoor Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Varmistaa, että
laite:-
Luokitus...........Sähkökäyttöinen
ilmatyynyruohonleikkuri
Merkki..............Husqvarna Outdoor Products
Vastaa direktiivin 2000/14/ETY vaatimuksia.
Minä allekirjoittanut M. Bowden,
Husqvarna Outdoor
Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE,
Co. Durham DL5 6UP, vahvistan, että yllä mainitun tuot-
teen näytekappale on tarkastettu käyttäen EU-direktiiviä
81/1051/ETY viitteenä. Suurin A-painotettu käyttäjän
kohdalla mitattu äänenpaineen taso puolikaiuttomassa
huoneessa käyttäjän tasolla oli seuraava:-
Minä allekirjoittanut M. Bowden,
Husqvarna Outdoor
Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, vahvistan, että
yllä mainitun tuotteen näytekappale on tarkastettu
käyttäen ISO 5349 -standardia viitteenä. Suurin pain-
otettu käsivarsitärinä käyttäjän käden kohdalla oli
seuraava:-
Leikkauslaitteen tyyppi ..........Pyörivä terä
Sarjan Tunnus ........................Katso Tuotteen Arvokilpeä
Yhdenmukaisuusarviointi ......ANNEX VI
Tiedotusosapuoli ....................Intertek, Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
Muut direktiivit..........................98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
sekä standardeja....................EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2,
EN836, EN60335-1, EN60335-2-77
Tyyppi.............................................................................................A
Leikkausleveys...............................................................................B
Leikkauslaitteet pyörimisnopeus.................................................... C
Taattu luotettava tehontaso........................................................... D
Mitattu luotettava tehontaso...........................................................E
Taso .............................................................................................. F
Arvo................................................................................................G
Paino..............................................................................................H
EC VAATIMUSTENMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Jag, undertecknad M. Bowden of
Husqvarna
Outdoor Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Intyga att pro-
dukten:-
Kategori......... Elektrisk svävare
Tillverkare......Husqvarna Outdoor Products
överensstämmer med specifikationerna i direktiv
2000/14/EEC
Jag, undertecknad M. Bowden,
Husqvarna Outdoor
Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE,
Co Durham, DL5 6UP, betygar att ett exemplar av ovan
nämnda produkt har testats med bestämmelse
81/1051/EEC som riktlinje. Det maximala A-vägda
ljudtrycknivån som uppmättes vid körplatsen under förhål-
landen i en frifälts halvt ekofri kammare var:-
Jag, undertecknad M. Bowden,
Husqvarna Outdoor
Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co Durham, DL5 6UP, betygar att ett
exemplar av ovan nämnda produkt har testats med
bestämmelse ISO 5349 som riktlinje. Det maximala
vägda kvadratiska medelvärdet för vibration som
uppmätts vid förarens handläge var:-
Typ av klippanordning............Roterande blad
Identifiering av serie................Se Produktidentifieringsetikett
Metod för bedömning av överensstämmelse............ANNEX VI
Notifierat organ........................Intertek, Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
Andra direktiv ..........................98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
samt följande standarder..EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2, EN836,
EN60335-1, EN60335-2-77
Typ................................................................................................. A
Klippbredd..................................................................................... B
Varvtal på klippanordning.............................................................. C
Garanterad ljudnivå på motor........................................................ D
Uppmätt ljudnivå på motor.............................................................E
Nivå................................................................................................F
Vårde..............................................................................................G
Vikt................................................................................................. H
EC FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Undertegnede, M. Bowden of
Husqvarna Outdoor
Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE,
Co. Durham. DL5 6UP. Kontrollér, at produktet:-
Kategori.......... Elektrisk luftpudeklipper
Fabrikat.......... Husqvarna Outdoor Products
over holder specifikationerne i direktivet
2000/14/EØF
Undertegnede, M. Bowden,
Husqvarna Outdoor
Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, attesterer herved,
at en prøve af ovenstående produkt er blevet testet,
idet direktiv 81/1051/EØF er blevet anvendt som
vejledning. Det maksimale A-vægtede lydtryk-
sniveau, som er blevet målt på brugerpositionen i et
frifeltshalvlyddødt rum var:-
Undertegnede, M. Bowden,
Husqvarna Outdoor
Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, attesterer herved,
at en prøve af ovenstående produkt er blevet testet,
idet ISO 5349 er blevet benyttet som vejledning. Den
maksimale vægtede effektivværdi for vibration som
er blevet registreret ved brugerens håndposition var:-
Type klippeenhed.................... Rotorklinge
Identifikation af serie................ Se Produktmærkat
Fremgangsmåde til vurdering af overensstemmelse.......ANNEX VI
Underrettet organ.................... Intertek, Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
Andre direktiver........................ 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
og standarderne...................... EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1,
EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77
Type............................................................................................... A
Klippebredde..................................................................................B
Klippeenhedens rotationshastighed...............................................C
Garanteret lydeffektniveau.............................................................D
Målt lydeffektniveau....................................................................... E
Niveau............................................................................................F
Værdi .............................................................................................G
Vægt ..............................................................................................H
EC OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
El abajo firmante M. Bowden of
Husqvarna Outdoor
Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Certifico que el
producto:-
Categoría......Cortacésped aerodeslizador
eléctrico
Marca........... Husqvarna Outdoor Products
Está conforme con las especificaciones de la
Directiva 2000/14/EEC
El abajo firmante M. Bowden,
Husqvarna Outdoor
Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP. Certifico que ha
sido probada una muestra del producto anteriormente
mencionado utilizando la directiva 81/1051/EEC
como guía. El máximo nivel de presión de sonido
ponderado A registrado en la posición del operario
bajo condiciones de cámara anecóica de semi campo
fue de:-
El abajo firmante M. Bowden,
Husqvarna Outdoor
Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP. Certifico que ha
sido probada una muestra del producto anterior-
mente mencionado utilizando como guía ISO 5349.
El valor máximo ponderado de la media de la raíz
cuadrada de la vibración registrada en la posición de
la mano del operario fue de-
Tipo de dispositivo de corte..........Cuchilla rotativa
Identificación de la serie................Ver Etiqueta de Identificación Del Producto
Procedimiento de evaluación de conformidad....ANNEX VI
Organismo notificado ....................
Intertek
, Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
Otras directivas ..............................98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
y con las normativas ....................
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2,
EN836, EN60335-1, EN60335-2-77
Tipo................................................................................................ A
Anchura de corte............................................................................B
Velocidad de rotación del dispositivo de corte.............................. C
Nivel de potencia sonora garantizado........................................... D
Nivel de potencia sonora medido.................................................. E
Nivel............................................................................................... F
Valor.............................................................................................. G
Peso.............................................................................................. H
EC DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Eu, abaixo assinado, M. Bowden of
Husqvarna
Outdoor Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Certifique que o
produto:-
Categoria.......Máquina de Cortar Relva
Eléctrica com Almofada de Ar
Marca.............Husqvarna Outdoor Products
Está em conformidade com a Directiva 2000/14/CEE
Eu, abaixo assinado, M. Bowden,
Husqvarna
Outdoor Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, Certifico que
uma amostra do produto acima foi testada tendo
como guia a directiva 81/1051/CEE. O valor máximo
da média pesada A do nível de pressão do som reg-
istado na posição do operador, em condições de
câmara semi-anecóica de campo livre foi:-
Eu, abaixo assinado, M. Bowden,
Husqvarna
Outdoor Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, Certifico que
uma amostra do produto acima foi testada tendo
como guia a norma ISO 5349. O valor máximo da
média quadrática pesada da vibração registado na
posição da mão do operador foi:-
Tipo de Dispositivo de Corte.. ......Lâmina Rotativa
Identificação da série.....................Consulte a Etiqueta de Especificações do
Produto
Procedimento de Avaliação de Conformidade.....ANNEX VI
Órgão Notificado ............................
Intertek
, Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
Outras Directivas............................98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
e com as normas ..........................
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2,
EN836, EN60335-1, EN60335-2-77
Tipo ............................................................................................... A
Largura de Corte............................................................................B
Velocidade de Rotação do Dispositivo de Corte........................... C
Nível de Intensidade de Som Garantido........................................D
Nível de Intensidade de Som Medido............................................E
Nível............................................................................................... F
Valor............................................................................................... G
Peso...............................................................................................H
EC DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Il sottoscritto M. Bowden of
Husqvarna Outdoor
Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Certificare che il
prodotto:-
Categoria....Tosaerba aeroscivolante elettrico
Marca.........Husqvarna Outdoor Products
è conforme alle normative della Direttiva
2000/14/CEE
Il sottoscritto, M. Bowden,
Husqvarna Outdoor
Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, dichiara che un
campione del suddetto prodotto è stato testato in
base alla direttiva 81/1051/CEE. Il livello massimo di
pressione sonora categoria A rilevato in corrispon-
denza della posizione di guida in condizioni di cam-
era semianecoica in campo libero era di:-
Il sottoscritto, M. Bowden,
Husqvarna Outdoor
Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, dichiara che un
campione del suddetto prodotto è stato testato in
base alla direttiva ISO 5349. Il valore ponderale
massimo di vibrazione sonora efficace rilevato in cor-
rispondenza delle mani dell’operatore era di:-
Tipo di lama...........................Rotativa
Identificazione serie..............Vedi Etichetta Dati Prodotto
Procedura di valutazione della conformità....................ANNEX VI
Ente notificato........................Intertek, Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
Altre direttive..........................98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
e alle normative.................... EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2,
EN836, EN60335-1, EN60335-2-77
Tipo................................................................................................ A
Larghezza di taglio........................................................................ B
Velocità di rotazione della lama.................................................... C
Livello sonoro garantito................................................................. D
Livello sonoro misurato................................................................. E
Livello............................................................................................ F
Valore............................................................................................ G
Peso.............................................................................................. H
EC DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Ik, ondergetekende M. Bowden of
Husqvarna
Outdoor Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Verklaren dat
het product:-
Categorie....... Elektrische zweefmaaier
Merk...............Husqvarna Outdoor Products
Voldoet aan de specificaties van directief
2000/14/EEC
Ik, ondergetekende M. Bowden,
Husqvarna Outdoor
Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, verklaar hierbij dat
een proefexemplaar van het bovengenoemde product
is getest volgens richtlijn 81/1051/EEC. Het maximale
A-belaste geluidsdrukniveau dat is geregistreerd bij de
positie van de bediener in een semi geluiddichte
ruimte bij vrije veld condities bedraagt:-
Ik, ondergetekende M. Bowden,
Husqvarna Outdoor
Products
, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, verklaar hierbij
dat een proefexemplaar van het bovengenoemde
product is getest volgens ISO 5349 als richtlijn. De
maximale belaste effectieve waarde van trilling,
geregistreerd bij de positie van de hand van de bedi-
ener, bedraagt:-
Type maaier............................................... Roterend mes
Identificatie van serie................................ Zie Productlabel
Procedure voor het beoordelen van conformiteit..........ANNEX VI
Op de hoogte gestelde instantie......
Intertek
, Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
Andere directieven.................................... 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
en aan de volgende normen...................
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1,
EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77
Type............................................................................................... A
Maaibreedte................................................................................... B
Toerental maaier............................................................................ C
Gegarandeerd geluidsvermogen................................................... D
Gemeten geluidsvermogen............................................................E
Niveau............................................................................................F
Waarde...........................................................................................G
Gewicht.......................................................................................... H

Transcripción del documento

Vision Compact 350 Plus A 11 1 12 2 13 6 14 3 5 7 2 10 5 4 8 6 7 9 19 15 8 20 GB CONTENTS DK INDHOLD DE INHALT ES CONTENIDO FR TABLE DES MATIÈRES PT LEGENDA NL INHOUD IT INDICE CONTENUTI NO INNHOLD FI SISÄLTÖ SE INNEHÅLL HU PL CZ TARTALOMJEGYZÉK ZAWARTOSC KARTONU POPIS STROJE 16 17 18 SK SI HR BA CS OBSAH VSEBINA SADRŽAJ SADRŽAJ САДРЖАЈ 5107352-01 GB - CONTENTS 1. Upper Handle 2. Cable Clip 3. Lower Handle 4. Bolt x 2 5. Washer x 2 6. Wing Knob x 2 7. Nut x 2 8. Pin x 2 9. Retaining clip x 2 10 Grassbox lid 11. Easi-Reel Cable Winder 12. Cable Winder attachment 13. Electric Mains Cable 14. Pack of 10 bags 15. Spanner/scraper tool 16. Cutting height spacers (1 fitted to lawnmower & 2 in loose parts pack) 17. Instruction Manual 18. Safety Manual 19. Warning Label 20. Product Rating Label DE - INHALT 1. Oberer Griff 2. Kabelhalter 3. Unterer Griff 4. Bolzen x 2 5. Unterlegscheibe x 2 6. Flügelknopf x 2 7. Mutter x 2 8. Stift x 2 9. Halteklammer x 2 10. Deckel des Grasauffangbehälters 11. Easi-Reel Kabelwickler 12. Halterung für Kabelaufwicklung 13. Netzkabel 14. Packung zu 10 Beuteln 15. Schraubenschlüssel/ Reinigungswerkzeug 16. SchnitthöhenDistanzscheiben (1 befindet sich am Rasenmäher & 2 werden lose in einem Beutel geliefert) 17. Bedienungsanweisung 18. Sicherheit handbuch 19. Warnetikett 20. Produkttypenschild FR - TABLE DES MATIÈRES 1. Guidon supérieur 2. Attache câble 3. Guidon inférieur 4. Boulon x 2 5. Rondelle x 2 6. Bouton à ailette x 2 7. Ecrou x 2 8. Broche x 2 9. Clip de retenue x 2 10. Couvercle du bac de ramassage 11. Enrouleur de câble EasiReel 12. Enrouleur de câble 13. Câble de secteur 14. Paquet de 10 sacs 15. Raclette 16. Rondelles de réglage de la hauteur de coupe (1 rondelle montée à la tondeuse & 2 livrées en pièces détachées) 17. Manuel d’Instructions 18. Manuel de sûreté 19. Etiquette d’avertissement 20. Plaquette des Caractéristiques du Produit NL - INHOUD 1. Bovenste hendel 2. Snoerklem 3. Onderste hendel 4. Moer x 2 5. Ring x 2 6. Vleugelknop x 2 7. Moer x 2 8. Pen x 2 9. Borgklem x 2 10. Grasbakdeksel 11. Easi-Reel kabelwikkelaar 12. Hulpstuk voor oprollen van kabel 13. Netsnoer 14. Pak met 10 zakken 15. Moersleutel/ schraapinstrument 16. Afstandhouder voor maaihoogte (1 op maaimachine & 2 in onderdelenzak) 17. Handleiding 18. Zekerheid manueel 19. Waarschuwingsetiket 20. Product-informatielabel NO - INNHOLD 1. Øvre håndtak 2. Kabelklemme 3. Nedre håndtak 4. Bolt x 2 5. Skive x 2 6. Vingemutter x 2 7. Mutter x 2 8. Pinne x 2 9. Låseklips x 2 10. Gressoppsamlerlokk 11. Easi-Reel kabelvikler 12. Ledningopprulling - tilbehør 13. Elektrisk nettkabel 14. Pakke med 10 poser 15. Skrunøkkel/skrape 16. Distanseskiver for regulering av klippehøyden (1 stk montert på klipperen og 2 stk løse i posen med løse deler) 17. Bruksanvisning 18. Sikkerhets håndbok 19. Advarselsetikett 20. Produktmerking FI - SISÄLTÖ 1. Yläkahva 2. Johdon pidike 3. Alakahva 4. Pultti x 2 5. Aluslaatta x 2 6. Siipinupp x 2 7. Mutteri x 2 8. Tappi x 2 9. Kiinnitin x 2 10. Ruohonkeruulaatikon kansi 11. Easi-Reel-johtokela 12. Johdon kelaajan kiinnike 13. Verkkojohto 14. 10 pussia/pakkaus 15. Ruuviavain/kaavin 16. Leikkauskorkeuden välilevyt(1 kiinnitetty ruohonleikkuriin & 2 irtonaista varustepakkauksessa) 17. Käyttöopas 18. Turva käsikirja 19. Varoitusnimike 20. Ruohonleikkurin arvokilpi SE - INNEHÅLL 1. Övre handtag 2. Kabelklämma 3. Nedre handtag 4. Bult 2 st 5. Bricka 2 st 6. Vingmutter 2 st 7. Mutter 2 st 8. Sprint 2 st 9. Fasthållningsklämma 2 st 10. Lock för gräsuppsamlare 11. Easi-Reel kabelvinda 12. Tillbehör: kabelvinda 13. Elektrisk kabel 14. Förpackning om 10 påsar. 15. Skruvnyckel/Avskrapare 16. Distansbrickor för klippningshöjd 17. Bruksanvisning 18. Säkerhets manual 19. Varningsetikett 20. Produktmärkning DK - INDHOLD 1. Øverste håndtag 2. Kabelklemme 3. Nederste håndtag 4. Bolt x 2 5. Spændeskive x 2 6. Vingeskrue x 2 7. Møtrik x 2 8. Tap x 2 9. Holdeclips x 2 10. Lås til græsopsamler 11. Easi-Reel ledningsopruller 12. Montering af kabelrulle 13. Ledning 14. Pakke med 10 poser 15. Skruenøgle/skrabeværktøj 16. Afstandsskiver til indstilling af klippehøjde (1 monteret på plæneklipperen og 2 løse i posen) 17. Brugsvejledning 18. Sikkerhed håndbog 19. Advarselsmœrkat 20. Produktets mærkeskilt ES - CONTENIDO 1. Mango superior 2. Grapa de cable 3. Mango inferior 4. Perno x 2 5. Arandela x 2 6. Pomo de aletas x 2 7. Tuerca x 2 8. Pasador x 2 9. Clip de retención x 2 10. Tapa del recogedor 11. Enrollador de cable Easi-Reel 12. Dispositivo de bobinado del cable 13. Cable de alimentación eléctrica 14. Paquete de 10 bolsas 15. Herramienta/raspador 16. Espaciadores reductores de altura (1 montado en la cortadora y 2 sueltas en el paquete de piezas) 17. Manual de instrucciones 18. Manual de seguridad 19. Etiqueta de Advertencia 20. Placa de Características del Producto PT - LEGENDA 1. Pega superior 2. Grampo do cabo 3. Pega inferior 4. Parafuso x 2 5. Anilha x 2 6. Botão de orelhas x 2 7. Porca x 2 8. Pino x 2 9. Clipe de retenção x 2 10. Tampa da caixa da relva 11. Enrolador de cabo Easi-Reel 12. Acessório de enrolamento do cabo 13. Cabo eléctrico 14. Embalagem de 10 sacos 15. Chave de fendas 16. Separadores para a altura do corte (1 instalado na máquina & 2 no pacote das peças soltas) 17. Manual de Instrucções 18. Manual de segurança 19. Etiqueta de Aviso 20. Rótulo de Avaliação do Produto IT - INDICE CONTENUTI 1. Impugnatura superiore 2. Morsetto per il cavo 3. Impugnatura inferiore 4. 2 bulloni 5. 2 rondelle 6. 2 galletto 7. 2 dadi 8. 2 spine 9. 2 Fermi di ritenuta 10. Coperchio cesto raccoglierla 11. Avvolgicavo Easi-Reel 12. Avvolgicavo accessorio 13. Cavo alimentazione elettrica 14. *15. Chiave/raschietto 16. Distanziatori per l’altezza dell’elemento falciante (1 montato sul tosaerba e 2 di ricambio) 17. Manuale di istruzioni 18. Manuale di securezza 19. Etichetta di pericolo 20. Etichetta dati del prodotto HU - TARTALOMJEGYZÉK 1. Felső fogantyú 2. Kábelrögzitő 3. Alsó fogantyú 4. Csavar 2x 5. Alátét 2x 6. Szárnyas szorítócsavar 2x 7. Anya 2x 8. Csap 2x 9. Rögzítő 2x 10. Fűgyűjtő doboz fedél 11. Easi-Reel kábeldob 12. Kábel dob 13. Elektromos hálózati kábel 14. 10 zsákból álló csomag 15. Csavarkulcs/térközbeállító szerszám 16. Távtartók a vágómagasság beállításához (egy a fűnyíróban, kettő a tartalék alkatrészek csomagjában van) 17. Kezelési útmutató 18. Biztonság kézi 19. Figyelmeztető címke 20. Termékminősítő címke PL - ZAWARTOSC KARTONU 1. Rękojeść górna 2. Zaczep kabla 3. Rękojeść dolna 4. Śruba x 2 5. Podkładka x 2 6. Pokrętło skrzydełkowe x 2 7. Nakrętka x 2 8. Kołek x 2 9. Zacisk ustalający x 2 10. Pokrywa kosza na trawę 11. Zwijarka kabla Easi-Reel 12. Zestaw Zwijarki Kabla 13. Kabel Zasilania Elektrycznego 14. Pakiet 10 worków 15. Klucz/skrobak 16. Podkładki do regulacji wysokości koszenia (1 na kosiarce, 2 w opakowaniu) 17. Instrukcja Obsługi 18. Kasa ręczny 19. Znaki bezpieczeństwa 20. Tabliczka znamionowa CZ - POPIS STROJE 1. Horní rukoje 2. Spona kabelu 3. Dolní rukoje 4. Šroub x 2 5. Podložka x 2 6. Křídlový knoflík x 2 7. Matice x 2 8. Otočný čep x 2 9. Pojistná závlačka x 2 10. Víko sběracího koše 11. Navvječ kabelu Easi-Reel 12. Navíječka kabelu 13. Elektrický síový kabel 14. Balení 10 sáčků 15. Klíč/nástroj pro čištění 16. Distanční tělíska k nastavení výšky sečení (1 na sekačce a 2 v balíčku s náhradními díly) 17. Návod k používání 18. Bezpečnostní pokyny 19. Štítek s výstražnými symboly 20. Výrobní štítek SK - OBSAH 1. Horné držadlo 2. Svorka na kábel 3. Dolné držadlo 4. Čap x 2 5. Tesnenie x 2 6. Krídlový šrúb x 2 7. Matka x 2 8. Upevňovací čap x 2 9. Príchytky x 2 10. Víko záchytného koša 11. Káblová navíjačka Easi-Reel 12. Príslušenstvo na navíjanie kábla 13. Kábel hlavného prívodu elektrickej energie 14. Balenie 10 vriec 15. K úč/škrabka 16. Výškové rozpery (1 namontovaná na kosačke a 2 v balíčku so súčiastkami) 17. Príručka 18. Ochranný ručný 19. Varovný štítok 20. Prístrojový štítok SI - VSEBINA 1. Gornje držalo 2. Sponka za kabel 3. Spodnje držalo 4. Vijak x 2 5. Tesnilo x 2 6. Krilni gumb x 2 7. Matica x 2 8. Zatič x 2 9. Pritrdilna spojka x 2 10. Pokrov posode za travo 11. Easi-Reel navijalec kabla 12. Kabelski kolut 13. Električni kabel 14. Komplet 10 vrečk 15. Ključ/strgalo 16. Obročki za nastavitev višine rezanja (1 nastavljen v kosilnici in dva priložena v vrečki) 17. Priročnik 18. Varnost učbenik 19. Opozorilna oznaka 20. Tipna tablica HR - SADRŽAJ 1. Gornja drška 2. Kvačica za kabel 3. Donja ručica 4. Vijak s maticom x 2 5. Brtva x 2 6. Leptirasta navrtka x 2 7. Matica vijka x 2 8. Okrugli klip x 2 9. Kvačica za zadržavanje x 2 10. Poklopac za kutiju za sakupljanje trave 11. Easi-Reel kolut za namatanje kabla 12. Cable Winder attachment 13. Kabel za električno napajanje 14. Pack of 10 bags 15. Viličasti ključ za vijke 16. Odstojnici za odreivanje visine reza trave (1 montiran na kosilicu i 2 u pakiranju s nepričvršćenim dijelovima) 17. Priručnik s uputama 18. Priručnik sigurnosti 19. Naljepnica s upozorenjem 20. Etiketa s ocjenom proizvoda BA - SADRŽAJ 1. Gornja drška 2. Štipaljka za kabel x 2 3. Donja ručica 4. Vijak s maticom 5. Brtva 6. Leptirasta navrtka 7. Matica vijka 8. Okrugli klip 9. Štipaljka za zadržavanje 10. Poklopac za kutiju za sakupljanje trave 11. Easi-Reel kolut za namatanje kabla 12. Cable Winder attachment 13. Kabel za električno napajanje 14. Pack of 10 bags 15. Viličasti ključ za vijke 16. Odstojnici za odreivanje visine reza trave (1 montiran na kosilicu i 2 u pakiranju s nepričvršćenim dijelovima) 17. Priručnik s instrukcijama 18. Priručnik sigurnosti 19. Lepljiva etiketa s upozorenjem 20. Etiketa s ocjenom produkta CS - САДРЖАЈ 1. Горња ручица 2. Оквир за каблове 3. Доња ручица 4. Клин x 2 5. Перач x 2 6. Крилно дугме x 2 7. Матица x 2 8. Игла x 2 9. Оквир x 2 10 Поклопац кутије за траву 11. Калем за лако намотавање кабла 12. Cable Winder attachment 13. Електрични кабал 14. Pack of 10 bags 15. Кључ/Стругалица 16. Размакница за висину сечиња (1 намештена у косилици и 2 у резервним деловима) 17. Упутство за употребу 18. Упутство за безбедну употребу 19. Налепница са упозорењем 20. Налепница на производу B D C 1 2 1 1 3 E G F A14 2 3 H K J 0-3 0 1 2 3 L 1 H 2 3 2 1 3 5 4 J 1 2 K1 K2 K3 K4 A14 L M1 M2 N P GB DO NOT use liquids for cleaning. DE Zur Reinigung KEINE Flüssigkeiten verwenden. FR NE PAS utiliser de produit liquide pour le nettoyage. NL Voor het reinigen NOOIT vloeistoffen gebruiken. NO Flytende midler MÅ IKKE brukes til rengjøring. FI ÄLÄ käytä nesteitä puhdistamiseen. SE ANVÄND INTE vätskor för rengöring. DK BRUG IKKE væske til rengøring. ES NO utilice líquidos para la limpieza. PT NÃO use líquidos para limpar. IT NON usare liquidi per la pulizia. HU NE használjon folyadékokat tisztításra. PL NIE używać płynów do czyszczenia. CZ K čištění NEPOUŽÍVEJTE kapaliny. SK NEPOUŽÍVAJTE na čistenie tekuté materiály. SI NE uporabljajte raznih tekočin za čiščenje. HR NEMOJTE koristiti tekućine za čišćenje. BA NEMOJTE da koristite tečnosti za čišćenje. CS НИКАДА не користите течности за чишћење. GB For further advice or repairs, contact your local dealer. DE Für weitere Empfehlungen oder Reparaturarbeiten setzen Sie sich bitte mit Ihrem örtlichen Händler in Verbindung. FR Pour en savoir plus ou pour toute réparation, contacter votre revendeur local. NL Voor nadere informatie over reparaties kunt u contact opnemen met uw plaatselijke leverancier. NO Ta kontakt med din lokale forhandler angående ytterligere opplysninger eller reparasjoner. FI Tarkempia ohjeita tai tieto korjauksista saat paikalliselta jälleenmyyjältä. SE För ytterligare rådgivning eller reparationer, kontakta din lokala återförsäljare. DK For yderlige vejledning eller reparation skal du kontakte din lokale forhandler. ES Si desea consejos adicionales o reparación, contacte con su distribuidor local. PT Para orientação adicional ou reparações, contacte o seu agente local. IT Per ulteriori consigli o riparazioni contattare il rivenditore locale. HU További tanácsért vagy javítás szükségessége esetén forduljon a helyi forgalmazóhoz. PL W sprawie porad lub napraw skontaktować się z miejscowym przedstawicielem. CZ O radu nebo opravu požádejte svého místního prodejce. SK Ďalšie informácie a opravy zabezpečí váš lokálny predajca. SI Za nadaljnja navodila ali popravila kontaktirajte vasega lokalnega prodajalca. HR Za daljnje savjete ili popravke, obratite se svom prodavaču. BA Za daljnje savjete ili popravke, obratite se svom trgovcu. CS За даље савете о поправкама, обратите се локалном продавцу. EC DECLARATION OF CONFORMITY I, the undersigned M. Bowden of Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Certify that the Product:Category............. Electric Hover Make................... Husqvarna Outdoor Products Conforms to the specifications of Directive 2000/14/EEC I, the undersigned M. Bowden of Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP Certify that a sample of the above product has been tested using directive 81/1051/EEC as a guide. The maximum Aweighted sound pressure level recorded at operator position under free field semi anechoic chamber conditions was :- Type of Cutting Device............. Rotary Blade Identification of Series............... See Product Rating Label Conformity Assessment Procedure....ANNEX VI Notified Body............................. Intertek, Cleeve Road, Leatherhead, Surrey. KT22 7SB England Other Directives:-...................... 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC & applicable standards:-.......... EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77 I, the undersigned M. Bowden of Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP Certify that a sample of the above product has been tested using ISO 5349 as a guide. The maximum weighted root mean square value of vibration recorded at operator’s hand position was:- Type............................................................................................... A Width of Cut................................................................................... B Speed of Rotation of Cutting Device............................................. C Guaranteed sound power level...................................................... D Measured Sound Power Level.......................................................E Level...............................................................................................F Value.............................................................................................. G Weight............................................................................................ H EC KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Ich, der Unterzeichner M. Bowden of Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Bescheinigung, dass das Produkt:Kategorie......... Elektroluftkissenmäher Fabrikat........... Husqvarna Outdoor Products die Spezifikationen der Direktive 2000/14/EG erfüllt Ich, der Unterzeichner M. Bowden, Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Ich, der Unterzeichner M. Bowden, Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON Co. Durham, DL5 6UP, bescheinige hiermit, daß eine Probe des obigen Produkts getestet wurde und dabei Direktive 81/1051/EWG als Richtschnur verwendet wurde. Der maximale A-gewichtete Schalldruckpegel, der an der Bedienerposition unter Freifeld-HalbschalltotKammerbedingungen gemessen wurde, betrug:- AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, bescheinige hiermit, daß eine Probe des obigen Produkts getestet wurde und dabei ISO 5349 als Richtschnur verwendet wurde. Der maximale gewichtete Vibrationseffektivwert, der an der Handposition des Bedieners gemessen wurde, betrug:- Schneidwerktyp........................................Rotierendes Messer Identifizierung der reihe............................Siehe Produkttypenschild Konformitätsbestätigungsverfahren.......ANNEX VI Benachrichtigte Behörde..................... Intertek, Cleeve Road, Leatherhead, Surrey. KT22 7SB England Andere Direktiven-................................ 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC und Normen:-........................................ EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77 Typ.................................................................................................. A Schnittbreite................................................................................... B Umdrehungsgeschwindigkeit des Schneidwerks...........................C Garantierter Geräuschpegel.......................................................... D Gemessener Geräuschpegel......................................................... E Höhe ...............................................................................................F Wert.................................................................................................G Gewicht.......................................................................................... H EC DÉCLARATION DE CONFORMITÉ Je soussigné M. Bowden, Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, Grande-Bretagne, certifie qu’un échantillon du produit ci-dessus a été essayé selon les indications de la directive 81/1051/EEC. Le niveau maximum pondéré de pression acoustique enregistré à la position de l’opérateur en champ libre en chambre demisourde était de:- Je soussigné M. Bowden of Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Certifie que ce produit:Catégorie.......... Coussin d’air électrique Marque............. Husqvarna Outdoor Products est conforme aux spécifications de la Directive 2000/14/EEC Type d'outil de coupe ............Lame rotative Identification de la serie. ........Voir la Plaquette D’identification Procédure d'évaluation de la conformité........ANNEX VI Organisme notifié ..................Intertek, Cleeve Road, Leatherhead, Surrey. KT22 7SB England Autres directives. ....................98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC et aux normes ........................EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77 Je soussigné M. Bowden, Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, GrandeBretagne, certifie qu’un échantillon du produit cidessus a été essayé selon les indications de la norme ISO 5349. La moyenne quadratique pondérée des vibrations enregistrées à la position de la main de l’opérateur était de:- Type............................................................................................... A Largeur de coupe...........................................................................B Vitesse de rotation de l'outil de coupe........................................... C Niveau garanti de puissance sonore............................................. D Niveau mesuré de puissance sonore............................................ E Niveau............................................................................................ F Valeur............................................................................................. G Poids.............................................................................................. H EC CONFORMITEITSVERKLARING Ik, ondergetekende M. Bowden of Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Verklaren dat het product:Categorie....... Elektrische zweefmaaier Merk............... Husqvarna Outdoor Products Voldoet aan de specificaties van directief 2000/14/EEC Ik, ondergetekende M. Bowden, Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON Ik, ondergetekende M. Bowden, Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, verklaar hierbij dat een proefexemplaar van het bovengenoemde product is getest volgens richtlijn 81/1051/EEC. Het maximale A-belaste geluidsdrukniveau dat is geregistreerd bij de positie van de bediener in een semi geluiddichte ruimte bij vrije veld condities bedraagt:- AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, verklaar hierbij dat een proefexemplaar van het bovengenoemde product is getest volgens ISO 5349 als richtlijn. De maximale belaste effectieve waarde van trilling, geregistreerd bij de positie van de hand van de bediener, bedraagt:- Type maaier............................................... Roterend mes Identificatie van serie................................ Zie Productlabel Procedure voor het beoordelen van conformiteit..........ANNEX VI Op de hoogte gestelde instantie...... Intertek, Cleeve Road, Leatherhead, Surrey. KT22 7SB England Andere directieven.................................... 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC en aan de volgende normen................... EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77 Type............................................................................................... A Maaibreedte................................................................................... B Toerental maaier............................................................................ C Gegarandeerd geluidsvermogen................................................... D Gemeten geluidsvermogen............................................................ E Niveau............................................................................................ F Waarde...........................................................................................G Gewicht.......................................................................................... H EC KONFORMITETSERKLÆRING Undertegnede, M. Bowden, Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP bevitner at en prøve av ovennevnte produkt er testet, med direktiv 81/1051/EEC som rettledning. Maksimum A-belastede lydtrykksnivå, registrert ved brukerens plassering, under fritt felt halvveis ekkofritt kammerforhold, var :- Undertegnede, M. Bowden of Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Attesterer at produktet:Kategori..........Elektrisk sveve Merke............. Husqvarna Outdoor Products Svarer til spesifikasjonene i Direktiv 2000/14/EEC Type klippeinnretning ............Roterende kniv Serieidentifikasjon ..................Se Produktets Klassifiseringsetikett Prosedyre for konformitetsvurdering.........ANNEX VI Etat det er meldt fra til.............Intertek, Cleeve Road, Leatherhead, Surrey. KT22 7SB England Andre direktiver ......................98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC og standarder..........................EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77 Undertegnede, M. Bowden, Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP bevitner at en prøve av ovennevnte produkt er testet, med direktiv ISO 5349 som rettledning. Maksimum belastede effektivverdi av vibrering, registrert ved plasseringen av brukerens hånd, var:- Type............................................................................................... A Klippebredde.................................................................................. B Klippeinnretningens rotasjonshastighet......................................... C Garantert lydkraftnivå ................................................................... D Målt lydkraftnivå............................................................................. E Nivå................................................................................................ F Verdi............................................................................................... G Vekt................................................................................................ H EC VAATIMUSTENMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Minä allekirjoittanut M. Bowden of Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON Minä allekirjoittanut M. Bowden, Husqvarna Outdoor Minä allekirjoittanut M. Bowden, Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Varmistaa, että laite:Luokitus...........Sähkökäyttöinen ilmatyynyruohonleikkuri Merkki..............Husqvarna Outdoor Products Vastaa direktiivin 2000/14/ETY vaatimuksia. Co. Durham DL5 6UP, vahvistan, että yllä mainitun tuotteen näytekappale on tarkastettu käyttäen EU-direktiiviä 81/1051/ETY viitteenä. Suurin A-painotettu käyttäjän kohdalla mitattu äänenpaineen taso puolikaiuttomassa huoneessa käyttäjän tasolla oli seuraava:- Leikkauslaitteen tyyppi ..........Pyörivä terä Sarjan Tunnus ........................Katso Tuotteen Arvokilpeä Yhdenmukaisuusarviointi ......ANNEX VI Tiedotusosapuoli ....................Intertek, Cleeve Road, Leatherhead, Surrey. KT22 7SB England Muut direktiivit..........................98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC sekä standardeja....................EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77 AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, vahvistan, että yllä mainitun tuotteen näytekappale on tarkastettu käyttäen ISO 5349 -standardia viitteenä. Suurin painotettu käsivarsitärinä käyttäjän käden kohdalla oli seuraava:- Tyyppi.............................................................................................A Leikkausleveys...............................................................................B Leikkauslaitteet pyörimisnopeus.................................................... C Taattu luotettava tehontaso........................................................... D Mitattu luotettava tehontaso...........................................................E Taso .............................................................................................. F Arvo................................................................................................G Paino.............................................................................................. H EC FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Jag, undertecknad M. Bowden of Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON Jag, undertecknad M. Bowden, Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Intyga att produkten:Kategori......... Elektrisk svävare Tillverkare......Husqvarna Outdoor Products överensstämmer med specifikationerna i direktiv 2000/14/EEC Co Durham, DL5 6UP, betygar att ett exemplar av ovan nämnda produkt har testats med bestämmelse 81/1051/EEC som riktlinje. Det maximala A-vägda ljudtrycknivån som uppmättes vid körplatsen under förhållanden i en frifälts halvt ekofri kammare var:- Typ av klippanordning............Roterande blad Identifiering av serie................Se Produktidentifieringsetikett Metod för bedömning av överensstämmelse............ANNEX VI Notifierat organ........................Intertek, Cleeve Road, Leatherhead, Surrey. KT22 7SB England Andra direktiv ..........................98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC samt följande standarder..EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77 Jag, undertecknad M. Bowden, Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co Durham, DL5 6UP, betygar att ett exemplar av ovan nämnda produkt har testats med bestämmelse ISO 5349 som riktlinje. Det maximala vägda kvadratiska medelvärdet för vibration som uppmätts vid förarens handläge var:- Typ................................................................................................. A Klippbredd..................................................................................... B Varvtal på klippanordning.............................................................. C Garanterad ljudnivå på motor........................................................ D Uppmätt ljudnivå på motor............................................................. E Nivå................................................................................................ F Vårde..............................................................................................G Vikt................................................................................................. H EC OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede, M. Bowden of Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Kontrollér, at produktet:Kategori.......... Elektrisk luftpudeklipper Fabrikat.......... Husqvarna Outdoor Products over holder specifikationerne i direktivet 2000/14/EØF Undertegnede, M. Bowden, Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, attesterer herved, at en prøve af ovenstående produkt er blevet testet, idet direktiv 81/1051/EØF er blevet anvendt som vejledning. Det maksimale A-vægtede lydtryksniveau, som er blevet målt på brugerpositionen i et frifeltshalvlyddødt rum var:- Type klippeenhed.................... Rotorklinge Identifikation af serie................ Se Produktmærkat Fremgangsmåde til vurdering af overensstemmelse.......ANNEX VI Underrettet organ.................... Intertek, Cleeve Road, Leatherhead, Surrey. KT22 7SB England Andre direktiver........................ 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC og standarderne...................... EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77 Undertegnede, M. Bowden, Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, attesterer herved, at en prøve af ovenstående produkt er blevet testet, idet ISO 5349 er blevet benyttet som vejledning. Den maksimale vægtede effektivværdi for vibration som er blevet registreret ved brugerens håndposition var:- Type............................................................................................... A Klippebredde.................................................................................. B Klippeenhedens rotationshastighed............................................... C Garanteret lydeffektniveau............................................................. D Målt lydeffektniveau....................................................................... E Niveau............................................................................................ F Værdi .............................................................................................G Vægt ..............................................................................................H EC DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD El abajo firmante M. Bowden of Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Certifico que el producto:Categoría......Cortacésped aerodeslizador eléctrico Marca........... Husqvarna Outdoor Products Está conforme con las especificaciones de la Directiva 2000/14/EEC El abajo firmante M. Bowden, Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP. Certifico que ha sido probada una muestra del producto anteriormente mencionado utilizando la directiva 81/1051/EEC como guía. El máximo nivel de presión de sonido ponderado A registrado en la posición del operario bajo condiciones de cámara anecóica de semi campo fue de:- Tipo de dispositivo de corte..........Cuchilla rotativa Identificación de la serie................Ver Etiqueta de Identificación Del Producto Procedimiento de evaluación de conformidad....ANNEX VI Organismo notificado ....................Intertek, Cleeve Road, Leatherhead, Surrey. KT22 7SB England Otras directivas ..............................98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC y con las normativas ....................EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77 El abajo firmante M. Bowden, Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP. Certifico que ha sido probada una muestra del producto anteriormente mencionado utilizando como guía ISO 5349. El valor máximo ponderado de la media de la raíz cuadrada de la vibración registrada en la posición de la mano del operario fue de- Tipo................................................................................................ A Anchura de corte............................................................................B Velocidad de rotación del dispositivo de corte.............................. C Nivel de potencia sonora garantizado........................................... D Nivel de potencia sonora medido.................................................. E Nivel............................................................................................... F Valor.............................................................................................. G Peso.............................................................................................. H EC DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE Eu, abaixo assinado, M. Bowden of Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON Eu, abaixo assinado, M. Bowden, Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Certifique que o AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, Certifico que produto:uma amostra do produto acima foi testada tendo Categoria....... Máquina de Cortar Relva como guia a directiva 81/1051/CEE. O valor máximo Eléctrica com Almofada de Ar da média pesada A do nível de pressão do som regMarca.............Husqvarna Outdoor Products istado na posição do operador, em condições de Está em conformidade com a Directiva 2000/14/CEE câmara semi-anecóica de campo livre foi:Tipo de Dispositivo de Corte.. ......Lâmina Rotativa Identificação da série.....................Consulte a Etiqueta de Especificações do Produto Procedimento de Avaliação de Conformidade.....ANNEX VI Órgão Notificado ............................Intertek, Cleeve Road, Leatherhead, Surrey. KT22 7SB England Outras Directivas............................98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC e com as normas ..........................EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77 Eu, abaixo assinado, M. Bowden, Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, Certifico que uma amostra do produto acima foi testada tendo como guia a norma ISO 5349. O valor máximo da média quadrática pesada da vibração registado na posição da mão do operador foi:- Tipo ............................................................................................... A Largura de Corte............................................................................B Velocidade de Rotação do Dispositivo de Corte........................... C Nível de Intensidade de Som Garantido........................................D Nível de Intensidade de Som Medido............................................E Nível............................................................................................... F Valor............................................................................................... G Peso............................................................................................... H EC DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ Il sottoscritto M. Bowden of Husqvarna Outdoor Il sottoscritto, M. Bowden, Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Certificare che il AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, dichiara che un prodotto:campione del suddetto prodotto è stato testato in Categoria....Tosaerba aeroscivolante elettrico base alla direttiva 81/1051/CEE. Il livello massimo di Marca.........Husqvarna Outdoor Products pressione sonora categoria A rilevato in corrisponè conforme alle normative della Direttiva denza della posizione di guida in condizioni di cam2000/14/CEE era semianecoica in campo libero era di:- Tipo di lama...........................Rotativa Identificazione serie..............Vedi Etichetta Dati Prodotto Procedura di valutazione della conformità....................ANNEX VI Ente notificato........................Intertek, Cleeve Road, Leatherhead, Surrey. KT22 7SB England Altre direttive..........................98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC e alle normative.................... EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77 Il sottoscritto, M. Bowden, Husqvarna Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, dichiara che un campione del suddetto prodotto è stato testato in base alla direttiva ISO 5349. Il valore ponderale massimo di vibrazione sonora efficace rilevato in corrispondenza delle mani dell’operatore era di:- Tipo................................................................................................ A Larghezza di taglio........................................................................ B Velocità di rotazione della lama.................................................... C Livello sonoro garantito................................................................. D Livello sonoro misurato................................................................. E Livello............................................................................................ F Valore............................................................................................ G Peso.............................................................................................. H
/

Este manual también es adecuado para