Palram Aquila 2050 701142 Manual de usuario

Tipo
Manual de usuario

Este manual también es adecuado para

Οδηγίες Συναρμολόγησης
CANOPY
Για την Ασφάλειά σας
l
Τηρείτε την σειρά των ενεργειών, σύμφωνα με τις οδηγίες.
l
Ελέγξτε την ύπαρξη και καλή κατάσταση των εργαλείων και του εξοπλισμού.
l
Για λόγους ασφάλειας, μην συναρμολογείτε το στέγαστρο χωρίς βοηθό.
l
Συνιστούμε την χρήση γαντιών εργασίας.
l
Μην τοποθετήσετε το στέγαστρο με ισχυρό άνεμο η βροχή (κίνδυνος ατυχήματος).
l
Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γυαλιά και παπούτσια.
l
Φροντίστε για την ανακύκλωση των συσκευασιών και κρατάτε τις πλαστικές σακούλες μακρυά απο παιδιά.
l
Μην αφήνετε παιδιά να πλησιάσουν κατα τη διάρκεια της συναρμολόγησης.
l
Μην ξεκινήσετε να συναρμολογήσετε το στέγαστρο αν είστε υπο την επήρεια Αλκοόλ, φαρμάκων η άλλων ουσιών.
l
Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης της σκάλας και των υπολοίπων εργαλείων.
l
Βεβαιωθειτε οτι εκει που θα τρυπησετε, δεν υπαρχουν καλωδια η υδραυλικα ,κρυμμενα στον τοιχο
l συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές τυχόν άδειες απαιτούνται για να θέσουν κομοστέγης
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη η τοποθέτηση και συναρμολόγηση του στεγάστρου. Δεν έχουμε καμία ευθύνη για ατυχήματα που προκλήθηκαν απο αμέλεια του χρήστη, η από κακή χρήση των εργαλείων του, η από
ελαττωματικά εργαλεία. Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση, και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκληθούν απο την τοποθέτησή του σε επαγγελματικούς η άλλους χώρους.
Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την ποιότητα του τοίχου που θα τοποθετηθεί, ούτε για λάθη στην τοποθέτηση.
Γιά επιπλέον πληροφορίες, παρακαλούμε
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας,
www.palramapplications.com
Εργαλεία και εξοπλισμός
l
Μέτρο
l
Γάντια εργασίας
l
Λαστιχένιο σφυρί
l
Λιπαντικό
l
Σταυροκατσάβιδο
l
Σταθερή σκάλα
l
Δράπανο χειρός
l
2 τρυπάνια Μπετόν (8 & 10mm)
Καθαρισμός του στεγάστρου
l
Το στέγαστρο καθαρίζεται με οποιοδήποτε ήπιο οικιακο καθαριστικό, και κρύο νερό.
l
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό Ασετόν η άλλα επιθετικά καθαριστικά, η διαλυτικά.
Greek
Instrucciones de montaje
CANOPY
Consejos de Seguridad
l
Siga por favor las instrucciones como enumerado en este manual.
l
Clasifique las piezas y compruebe contra la lista del contenido
l
Para fines de seguridad recomendamos firmemente que el producto sea montado por dos personas.
l
Recomendamos firmemente el uso de guantes del trabajo durante el montaje.
l
No procure montar la Marquesina en días de viento o días con humedad.
l
Use siempre zapatos y anteojos de seguridad.
l
Disponga de todas las bolsas plásticas en lugar seguro - guárdelas fuera del alcance de niños.
l
Mantenga a los niños fuera del área de montaje.
l
No procure montar la Marquesina si usted está cansado, ha tomado drogas, medicación o alcohol, o si usted es propenso a ataques de mareo.
l
Al usar una escalera plegable o herramientas eléctricas asegúrese de que usted sigue los consejos de seguridad del fabricante.
l
Asegúrese de que no haya caños o cables ocultos en la pared antes de perforar.
l Consulte con las autoridades locales si los permisos están obligados a levantar dosel
Nota:
Usted es solamente responsable en determinar si el manejo, el almacenaje, el montaje, la instalación o el uso de este producto es seguro y apropiado en cualquier localización o para cualquier aplicación. Palram no es responsable por
ningún daño o lesión a usted, a ninguna otra persona o a ninguna propiedad como resultado del incorrecto manejo, almacenaje, instalación, montaje o uso de este producto, o la falta en seguir las instrucciones escritas de Palram con
respecto al manejo, almacenaje, instalación, montaje y uso de este producto. Este producto es proyectado solamente para uso residencial normal. No utilice este producto para ninguna aplicación que no esté recomendada en estas
instrucciones o en códigos de construcción en efecto en el local donde este producto será utilizado. Tome cuidado y utilice siempre el equipo apropiado de seguridad (incluyendo protección a los ojos) al montar o instalar este producto.
Para información adicional visite nuestro
website: www.palramapplications.com
Instrucciones de limpieza
l
Cuando su Marquesina necesita ser limpiada, utilice una solución detergente suave y enjuague con agua limpia fría.
l
No utilice acetona, limpiadores abrasivos u otros detergentes especiales para limpiar el panel.
Herramientas & Equipo
l
Cinta métrica
l
Guantes de trabajo
l
Martillo plástico o de goma
l
Lubrificante
l
Destornillador cabeza de tornillo
Phillips
l
Escalera plegable
l
Taladro
l
Mecha de 8 & 10 mm
Spanish

Transcripción de documentos

Instrucciones de montaje CANOPY Spanish Consejos de Seguridad Herramientas & Equipo l Cinta métrica l Guantes de trabajo l Martillo plástico o de goma l Lubrificante l Destornillador cabeza de tornillo Phillips l Escalera plegable l Taladro l Mecha de 8 & 10 mm Siga por favor las instrucciones como enumerado en este manual. Clasifique las piezas y compruebe contra la lista del contenido l Para fines de seguridad recomendamos firmemente que el producto sea montado por dos personas. l Recomendamos firmemente el uso de guantes del trabajo durante el montaje. l No procure montar la Marquesina en días de viento o días con humedad. l Use siempre zapatos y anteojos de seguridad. l Disponga de todas las bolsas plásticas en lugar seguro - guárdelas fuera del alcance de niños. l Mantenga a los niños fuera del área de montaje. l No procure montar la Marquesina si usted está cansado, ha tomado drogas, medicación o alcohol, o si usted es propenso a ataques de mareo. l Al usar una escalera plegable o herramientas eléctricas asegúrese de que usted sigue los consejos de seguridad del fabricante. l Asegúrese de que no haya caños o cables ocultos en la pared antes de perforar. l Consulte con las autoridades locales si los permisos están obligados a levantar dosel l l Instrucciones de limpieza Para información adicional visite nuestro website: www.palramapplications.com l l Cuando su Marquesina necesita ser limpiada, utilice una solución detergente suave y enjuague con agua limpia fría. No utilice acetona, limpiadores abrasivos u otros detergentes especiales para limpiar el panel. Nota: Usted es solamente responsable en determinar si el manejo, el almacenaje, el montaje, la instalación o el uso de este producto es seguro y apropiado en cualquier localización o para cualquier aplicación. Palram no es responsable por ningún daño o lesión a usted, a ninguna otra persona o a ninguna propiedad como resultado del incorrecto manejo, almacenaje, instalación, montaje o uso de este producto, o la falta en seguir las instrucciones escritas de Palram con respecto al manejo, almacenaje, instalación, montaje y uso de este producto. Este producto es proyectado solamente para uso residencial normal. No utilice este producto para ninguna aplicación que no esté recomendada en estas instrucciones o en códigos de construcción en efecto en el local donde este producto será utilizado. Tome cuidado y utilice siempre el equipo apropiado de seguridad (incluyendo protección a los ojos) al montar o instalar este producto. Οδηγίες Συναρμολόγησης CANOPY Greek Για την Ασφάλειά σας Εργαλεία και εξοπλισμός l Μέτρο l Γάντια εργασίας l Λαστιχένιο σφυρί l Λιπαντικό l Σταυροκατσάβιδο l Σταθερή σκάλα l Δράπανο χειρός l 2 τρυπάνια Μπετόν (8 & 10mm) Τηρείτε την σειρά των ενεργειών, σύμφωνα με τις οδηγίες. Ελέγξτε την ύπαρξη και καλή κατάσταση των εργαλείων και του εξοπλισμού. l Για λόγους ασφάλειας, μην συναρμολογείτε το στέγαστρο χωρίς βοηθό. l Συνιστούμε την χρήση γαντιών εργασίας. l Μην τοποθετήσετε το στέγαστρο με ισχυρό άνεμο η βροχή (κίνδυνος ατυχήματος). l Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γυαλιά και παπούτσια. l Φροντίστε για την ανακύκλωση των συσκευασιών και κρατάτε τις πλαστικές σακούλες μακρυά απο παιδιά. l Μην αφήνετε παιδιά να πλησιάσουν κατα τη διάρκεια της συναρμολόγησης. l Μην ξεκινήσετε να συναρμολογήσετε το στέγαστρο αν είστε υπο την επήρεια Αλκοόλ, φαρμάκων η άλλων ουσιών. l Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης της σκάλας και των υπολοίπων εργαλείων. l Βεβαιωθειτε οτι εκει που θα τρυπησετε, δεν υπαρχουν καλωδια η υδραυλικα ,κρυμμενα στον τοιχο l συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές τυχόν άδειες απαιτούνται για να θέσουν κομοστέγης l l Καθαρισμός του στεγάστρου Γιά επιπλέον πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας, l l Το στέγαστρο καθαρίζεται με οποιοδήποτε ήπιο οικιακο καθαριστικό, και κρύο νερό. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό Ασετόν η άλλα επιθετικά καθαριστικά, η διαλυτικά. www.palramapplications.com ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη η τοποθέτηση και συναρμολόγηση του στεγάστρου. Δεν έχουμε καμία ευθύνη για ατυχήματα που προκλήθηκαν απο αμέλεια του χρήστη, η από κακή χρήση των εργαλείων του, η από ελαττωματικά εργαλεία. Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση, και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκληθούν απο την τοποθέτησή του σε επαγγελματικούς η άλλους χώρους. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την ποιότητα του τοίχου που θα τοποθετηθεί, ούτε για λάθη στην τοποθέτηση.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19

Palram Aquila 2050 701142 Manual de usuario

Tipo
Manual de usuario
Este manual también es adecuado para