Castorama Makis Guía del usuario

Tipo
Guía del usuario
Les 3 règles d'or pour
l'entretien
Et dans le détail...
Pour bien commencer...
PL RUS TR
Kullanım halindeyken
3 altın kural
Daha detaylı olarak…
ES
Las 3 reglas de oropara su
uso y mantenimientoal
En más detalle...
GB-IE
Euro Depot España, S.A.U.
c/ La Selva, 10
Edificio Inblau A 1a Planta
08820-El Prat del Llobregat
Barcelona,
España
ES
IMPORTANT - RETAIN THIS INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE : READ CAREFULLY
IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE : A LIRE SOIGNEUSEMENT
WNE - NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE INFORMACJE I ZACHOWAĆ JE W
BEZPIECZNYM MIEJSCU
ВАЖНО - СОХРАНИТЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО
ÖNEMLİ BU BİLGİLERİ DAHA SONRA KULLANMAK ÜZERE SAKLAYIN: DİKKATLE OKUYUN
IMPORTANTE - GUARDE ESTA INORMACIÓN PARA FUTURAS CONSULTAS: LEA ATENTAMENTE
GB - IE
FR
PL
RUS
TR
ES
3 główne zasady stałego
użytkowania
Więcej szczegółów...
3 золотых правила для
постоянного использования
Подробнее...
SécuritéSafety Bezpieczeństwo Безопасность Güvenlik
Pierwsze kroki… Начало... Başlarken…
FR
The 3 golden rules for care
In more detail...
Getting started...
For domestic use only.
Periodic structural checks of this
product should be undertaken, do not
use if you have any doubts about its
fitness for purpose.
Seguridad
Empezando...
GB-IE
B&Q plc,
Chandlers Ford, Hants,
SO53 3LE United Kingdom
www.diy.com
Castorama
BP 101 - 59175 Templemars - France
www.castorama.fr
FR
PL
Producent:
Castorama Polska Sp. z o. o.
ul. Krakowiaków 78;
02-255 Warszawa,
www.castorama.pl
ООО “Касторама РУС”
115114, Россия, Москва,
Дербеневская наб., дом 7, стр 8.
www.castorama.ru
RUS
TR
İthalatçı Firma :
KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A.Ş.
Şile Otobanı 11. Km Alemdağ Sapağı
Sırrı Çelik Bulvarı No:1 C Blok
34788 Taşdelen/Çekmeköy/ İSTANBUL
www.koctas.com.tr
Tel: + 90 216 4300300
Faks: + 90 216 4844313
Do not let children play with this
product.
This product must be set up by a
competent adult.
Meble przeznaczone do użytkowania
prywatnego: domowego.
Należy okresowo sprawdzać stan
produktu. Nie używaj go, jeśli masz
jakiekolwiek wątpliwości na temat
przydatności produktu do użycia.
Nie pozwól, aby produktem bawiły
się dzieci.
Niniejszy mebel musi zostać
zmontowany przez kompetentną
osobę dorosłą.
Sadece ev kullanımı içindir.
Bu ürünün periyodik yapısal
kontrolleri gerçekleştirilmeli, amaca
uygun kullanımı ile ilgili şüphe olması
durumunda kullanılmamalıdır.
Çocukların bu mobilya ile
oynamalarına izin vermeyin.
Bu mobilya uzman bir yetişkin
tarafından kurulmalıdır.
Para uso exclusivo doméstico.
Se deben llevar a cabo revisiones
periódicas de la estructura del
producto, no lo utilice si tiene alguna
duda sobre su estado, o su uso.
No permita que los niños jueguen
con este producto.
Estos muebles debe montarlos un
adulto competente.
Только для использования дома.
Необходимо периодически проверять
состояние продукции. Не используйте
продукцию, если у вас есть сомнения
в пригодности к использованию.
Не позволяйте детям играть с этой
продукцией.
Устанавливать эту мебель должен
квалифицированный взрослый
человек.
Utilisation domestique uniquement.
Vérifiez régulièrement ce produit. En
cas de doute, ne l'utilisez pas.
Ne laissez pas les enfants manipuler
les produits.
Ce produit doit être monté par un
adulte competent
1
2
Use warm water with a mild detergent
and a soft damp cloth to clean the
surface of the product and to remove
any stains. Wipe dry with a clean cloth.
Never use any solvents, scourers,
abrasives, bleach, acids, strong
detergents, aggressive chemical cleaners
or solvent-type cleaning solutions on the
product.
3
Do not use a high-pressure washer for
cleaning of this product.
1
2
Utilisez un mélange d''eau chaude et de
détergent doux et un chiffon doux et
humide pour nettoyer la surface du
produit et retirer toute tache. Séchez à
l'aide d'un chiffon propre.
N'utilisez jamais de solvants, de produits
à curer, d'abrasifs, de javel, d'acides, de
tergents puissants, de détergents
chimiques agressifs ou de tergents à
base de solvant sur le produit.
3
Ne pas utiliser de nettoyeur haute
pression sur ce produit.
1
2
Użyj ciepłej wody z łagodnym
detergentem i suchej szmatki do
czyszczenia powierzchni produktu, w
celu usunięcia plam. Wytrzyj do sucha
czystą szmatką.
Nigdy nie ywaj rozpuszczalników,
druciaków, ostrych myjek, wybielaczy,
kwasów, silnych detergenw,
agresywnych chemicznych środw
czyszczących lub środw czyszczących
zawieracych rozpuszczalnik do
czyszczenia produktu.
3
Do czyszczenia produktu nie ywaj
myjek wysokociśnieniowych.
1
2
Используйте теплую воду с мягким
моющим средством и мягкую
влажную ткань для чистки
поверхности продукции и удаления
пятен. После этого насухо вытрите
чистой тканью.
Никогда не используйте растворители,
жесткие мочалки, абразивные
материалы, отбеливатели, кислоту,
сильные моющие средства,
агрессивные химические очистители
или чистящие растворы на основе
растворителей при чистке продукции.
3
Не используйте высоконапорные
промыватели для чистки этой
продукции.
1
2
Ürünün yüzeyini temizlemek ve leke
veya pasları çıkarmak için hafif
deterjanlı ılık su ve yumuşak nemli bir
bez kullanın. Temiz bir bezle kurulayın.
Ürün üzerinde asla çöcü, aşındı,
beyazlacı maddeler, asitler, güçlü
deterjanlar, eritici kimyasal temizleyiciler
veya çöcü tip temizleme sosyonları
kullanmayın.
3
Bu ürünün temizlenmesi için ksek
bançlı bir yıkama makinesi kullanmayın.
1
2
Para limpiar la superficie del producto y
eliminar cualquier tipo de mancha,
utilice agua caliente con un detergente
suave y un trapo húmedo y suave.
Séquelo con un paño limpio.
Nunca utilice disolventes, estropajos,
productos abrasivos, lejía, ácidos,
detergentes fuertes, limpiadores químicos
agresivos o soluciones de limpieza de
tipo disolvente con este producto.
3
No utilice un limpiador a presión para
limpiar este producto.
Réf: 499002
499002-bl-GardenArch-im-v3.0-6L-2011-10-20.pdf 2 20/10/2011 12:32 PM

Transcripción de documentos

499002-bl-GardenArch-im-v3.0-6L-2011-10-20.pdf 2 20/10/2011 Safety Sécurité Bezpieczeństwo Sadece ev kullanımı içindir. Para uso exclusivo doméstico. Periodic structural checks of this product should be undertaken, do not use if you have any doubts about its fitness for purpose. Vérifiez régulièrement ce produit. En cas de doute, ne l'utilisez pas. Należy okresowo sprawdzać stan produktu. Nie używaj go, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości na temat przydatności produktu do użycia. Необходимо периодически проверять состояние продукции. Не используйте продукцию, если у вас есть сомнения в пригодности к использованию. Bu ürünün periyodik yapısal kontrolleri gerçekleştirilmeli, amaca uygun kullanımı ile ilgili şüphe olması durumunda kullanılmamalıdır. Se deben llevar a cabo revisiones periódicas de la estructura del producto, no lo utilice si tiene alguna duda sobre su estado, o su uso. Nie pozwól, aby produktem bawiły się dzieci. Не позволяйте детям играть с этой продукцией. Çocukların bu mobilya ile oynamalarına izin vermeyin. No permita que los niños jueguen con este producto. Niniejszy mebel musi zostać zmontowany przez kompetentną osobę dorosłą. Устанавливать эту мебель должен квалифицированный взрослый человек. Bu mobilya uzman bir yetişkin tarafından kurulmalıdır. Estos muebles debe montarlos un adulto competente. Use warm water with a mild detergent and a soft damp cloth to clean the surface of the product and to remove any stains. Wipe dry with a clean cloth. Never use any solvents, scourers, abrasives, bleach, acids, strong detergents, aggressive chemical cleaners or solvent-type cleaning solutions on the product. 3 Do not use a high-pressure washer for cleaning of this product. Ne laissez pas les enfants manipuler les produits. Ce produit doit être monté par un adulte competent Et dans le détail... Les 3 règles d'or pour l'entretien 1 Utilisez un mélange d''eau chaude et de détergent doux et un chiffon doux et humide pour nettoyer la surface du produit et retirer toute tache. Séchez à l'aide d'un chiffon propre. 2 N'utilisez jamais de solvants, de produits à récurer, d'abrasifs, de javel, d'acides, de détergents puissants, de détergents chimiques agressifs ou de détergents à base de solvant sur le produit. 3 Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression sur ce produit. Więcej szczegółów... 3 główne zasady stałego użytkowania 1 2 3 Użyj ciepłej wody z łagodnym detergentem i suchej szmatki do czyszczenia powierzchni produktu, w celu usunięcia plam. Wytrzyj do sucha czystą szmatką. Nigdy nie używaj rozpuszczalników, druciaków, ostrych myjek, wybielaczy, kwasów, silnych detergentów, agresywnych chemicznych środków czyszczących lub środków czyszczących zawierających rozpuszczalnik do czyszczenia produktu. Do czyszczenia produktu nie używaj myjek wysokociśnieniowych. Réf: 499002 GB-IE B&Q plc, Chandlers Ford, Hants, SO53 3LE United Kingdom www.diy.com FR Castorama BP 101 - 59175 Templemars - France www.castorama.fr PL Producent: ES Daha detaylı olarak… Подробнее... 3 золотых правила для постоянного использования 1 2 3 Используйте теплую воду с мягким моющим средством и мягкую влажную ткань для чистки поверхности продукции и удаления пятен. После этого насухо вытрите чистой тканью. Никогда не используйте растворители, жесткие мочалки, абразивные материалы, отбеливатели, кислоту, сильные моющие средства, агрессивные химические очистители или чистящие растворы на основе растворителей при чистке продукции. Kullanım halindeyken 3 altın kural 1 Ürünün yüzeyini temizlemek ve leke veya pasları çıkarmak için hafif deterjanlı ılık su ve yumuşak nemli bir bez kullanın. Temiz bir bezle kurulayın. 2 Ürün üzerinde asla çözücü, aşındırıcı, beyazlatıcı maddeler, asitler, güçlü deterjanlar, eritici kimyasal temizleyiciler veya çözücü tip temizleme solüsyonları kullanmayın. 3 Bu ürünün temizlenmesi için yüksek basınçlı bir yıkama makinesi kullanmayın. En más detalle... Las 3 reglas de oropara su uso y mantenimientoal 1 Para limpiar la superficie del producto y eliminar cualquier tipo de mancha, utilice agua caliente con un detergente suave y un trapo húmedo y suave. Séquelo con un paño limpio. 2 Nunca utilice disolventes, estropajos, productos abrasivos, lejía, ácidos, detergentes fuertes, limpiadores químicos agresivos o soluciones de limpieza de tipo disolvente con este producto. 3 No utilice un limpiador a presión para limpiar este producto. Не используйте высоконапорные промыватели для чистки этой продукции. RUS ООО “Касторама РУС” Castorama Polska Sp. z o. o. 115114, Россия, Москва, ul. Krakowiaków 78; Дербеневская наб., дом 7, стр 8. 02-255 Warszawa, www.castorama.ru www.castorama.pl TR Seguridad Только для использования дома. 2 RUS Güvenlik Empezando... Meble przeznaczone do użytkowania prywatnego: domowego. The 3 golden rules for care PL Безопасность Başlarken… Utilisation domestique uniquement. In more detail... FR Начало... ES For domestic use only. This product must be set up by a competent adult. GB - IE TR RUS Pierwsze kroki… Pour bien commencer... Do not let children play with this product. 1 PL FR GB-IE Getting started... 12:32 PM TR İthalatçı Firma : KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A.Ş. Şile Otobanı 11. Km Alemdağ Sapağı Sırrı Çelik Bulvarı No:1 C Blok 34788 Taşdelen/Çekmeköy/ İSTANBUL www.koctas.com.tr Tel: + 90 216 4300300 Faks: + 90 216 4844313 IMPORTANT - RETAIN THIS INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE : READ CAREFULLY IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE : A LIRE SOIGNEUSEMENT WAŻNE - NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE INFORMACJE I ZACHOWAĆ JE W BEZPIECZNYM MIEJSCU ВАЖНО - СОХРАНИТЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ÖNEMLİ – BU BİLGİLERİ DAHA SONRA KULLANMAK ÜZERE SAKLAYIN: DİKKATLE OKUYUN IMPORTANTE - GUARDE ESTA INORMACIÓN PARA FUTURAS CONSULTAS: LEA ATENTAMENTE ES Euro Depot España, S.A.U. c/ La Selva, 10 Edificio Inblau A 1a Planta 08820-El Prat del Llobregat Barcelona, España
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Castorama Makis Guía del usuario

Tipo
Guía del usuario